Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze od dnia 1 października 2019 r. rozpoczęło realizację projektu Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim II współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego 350 uczniów.

Adresatami projektu są uczniowie techników Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze i Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie oraz Branżowej Szkoły I stopnia w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze. W ramach realizacji projektu uczniowie zostaną objęci wsparciem w różnych formach, m.in. poprzez:

  • organizację staży,
  • organizację kursów zawodowych: kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli gazowych, spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG, barman, barista,
  • organizację doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  • doposażenie pracowni w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz Zespole Szkół i Placówek w Bolkowie w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne.

Dopełnieniem realizacji powyższych zadań jest pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie umiejętności zawodowych i przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne.

Aktualnie odbywa się rekrutacja uczestników do w/w projektu. Wszelkie informacje i formularze zgłoszeniowe dostępne są w sekretariacie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz Zespole Szkół i Placówek w Bolkowie.

Termin realizacji projektu obejmuje okres od 1 października 2019 r. do 30 września 2021 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 654 575,60 zł, w tym kwota dofinansowania z UE 1 406 389,26 zł.