Kierunki kształcenia

 • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

  Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata.

  Umiejętności praktyczne zdobędziesz:

  • w szkole w Pracowniach Ćwiczeń Praktycznych lub
  • u prywatnych pracodawców

  Po ukończeniu nauki uzyskujesz kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie. Zdobyta wiedza i umiejętności dają Ci możliwości kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II stopnia.

 • TECHNIK EKONOMISTA

  Biznes robią ci, którzy znają i rozumieją ludzi.

  Cehster Karass

  TECHNIK EKONOMISTA - ZAWÓD DLA LUDZI MŁODYCH, KREATYWNYCH, OTWARTYCH NA NOWE DOŚWIADCZENIA

  Technik ekonomista to prestiżowy i atrakcyjny zawód, który stwarza szerokie możliwości zatrudnienia w firmach prowadzących działalność gospodarczą oraz instytucjach budżetowych i finansowych, w kancelariach oraz sekretariatach.

  Z nami nauczysz się:

  • sporządzania korespondencji biurowej;
  • pracy w programie Insert: w module Subiekt, Gratyfikant, Rachmistrz;
  • pracy w programie Płatnik;
  • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • obliczania podatków;
  • prowadzenia rachunkowości;

  Dzięki nauce w PCKZiU w Jaworze:

  • uzyskasz świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom zawodowy wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną;
  • nabędziesz doświadczenie zawodowe w trakcie praktykach zawodowych w instytucjach finansowych, działach ekonomiczno-finansowych różnych podmiotów gospodarczych (w kraju i za granicą);
  • odbędziesz zajęcia w nowoczesnych i bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych;
  • poznasz obsługę programu Płatnik i Insert GT, wykorzystywanych w wielu przedsiębiorstwach;
  • weźmiesz udział w konkursach międzyszkolnych i olimpiadach;

  Okres nauki: 5 lat

   

  Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:język polski, geografia.

  Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, geografia.

   

  W tym zawodzie zdobywa się dwie międzynarodowe kwalifikacje zawodowe:

  • EKA.04 – Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej;
  • EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych;
 • TECHNIK INFORMATYK

  Nikogo nie trzeba przekonywać, że specjaliści w tej dziedzinie są bardzo poszukiwani i wg prognoz na przyszłość nie grozi im bezrobocie.

  • nauka trwa 5 lat
  • zawód: technik informatyk
  • pięć pracowni komputerowych z dostępem do Internetu;
  • 2 laboratoria wyposażone w najnowszy sprzęt do ćwiczeń w kwalifikacji:
   • administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych;

  Komputeryzacja we wszystkich dziedzinach gospodarki i nauki oraz upowszechnienie technologii informatycznych i rozwój Internetu przyczyniły się do powstania zawodu TECHNIK INFORMATYK.

  Celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie aktywnego, odpowiedniego wykształconego i skutecznie działającego specjalisty, który zdobędzie wiadomości oraz umiejętności praktyczne zdobycie dobrej pracy i dalszy nieustanny rozwój.

   

  Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, matematyka.

  Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, fizyka.

   

  Zdobędziesz następujące kwalifikacje:

  • INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
  • INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

  Przedmioty nauczania w bloku zawodowym to m.in.:

  • systemy operacyjne (INF.02);
  • urządzenia techniki komputerowej (INF.02);
  • lokalne sieci komputerowe (INF.02);
  • eksploatacja urządzeń techniki komputerowej (INF.02);
  • administracja systemami operacyjnymi (INF.02);
  • eksploatacja lokalnych sieci komputerowych (INF.02);
  • witryny i aplikacje internetowe (INF.03);
  • tworzenie stron i aplikacji internetowych (INF.03);
  • systemy baz danych (INF.03);
  • Tworzenie i administrowanie bazami danych (INF.03);
 • TECHNIK LOGISTYK

  „…Wybierz sobie zawód, który lubisz,
  a całe życie nie będziesz musiał pracować…”
  Konfucjusz

  TECHNIKUM KSZTAŁCĄCE W ZAWODZIE

  mini 05

  DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ LOGISTYKI W PCKZiU W JAWORZE?

  TECHNIK LOGISTYK jest to zawód z przyszłością!

  Logistyka to branża, która w zglobalizowanym świecie odgrywa coraz większą rolę, a co za tym idzie logistycy są jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku pracy. Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na dostawców zintegrowanych usług logistycznych, zarówno tych działających lokalnie, jak i potężnych, międzynarodowych graczy.

  Kluczem do kariery jest specjalistyczne wykształcenie. Absolwent, który ukończył PCKZiU w Jaworze jest wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pożądane przez pracodawców. Jeśli zastanawiasz się jaką szkołę wybrać postaw na naukę w PCKZiU!

  NOWOCZESNY ZAWÓD SZANSĄ NA CIEKAWĄ PRACĘ!

  Zawód dla tych, którzy nie boją się wyzwań, są przedsiębiorczy i odważni, mają zdolności organizacyjne oraz potrafią planować.

  Dzięki kształceniu w naszej Szkole:

  • uzyskasz świadectwo oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną;
  • nabędziesz doświadczenie zawodowe w ramach praktyk zawodowych w działach różnych podmiotów gospodarczych, nie tylko logistycznych, transportowo-spedycyjnych, ale i przemysłowych czy usługowych (w kraju i za granicą);
  • odbędziesz zajęcia w nowoczesnych i bardzo dobrze wyposażonych pracowniach logistycznych;
  • weźmiesz udział w warsztatach logistycznych: WSL Poznań, MWSLIT Wrocław, UE Jelenia Góra oraz w rozmaitych wycieczkach logistycznych do przedsiębiorstw z branży TSL;
  • weźmiesz udział w konkursach międzyszkolnych i olimpiadach przedmiotowych;
  • poznasz ciekawych ludzi – przedstawicieli branży TSL.

  Absolwent technikum logistycznego będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
  • zarządzania zapasami i przestrzenią magazynową oraz tworzenia planów dostaw, a także organizowania recyklingu odpadów,
  • wykorzystywania nowoczesnych programów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem logistycznym,
  • planowania i wdrażania procesów przechowywania i transportowania wytworzonych produktów,
  • prowadzenia dokumentacji magazynowej,
  • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych i spedycyjnych i ich realizacji,
  • obliczania kosztów dostawy i magazynowania towarów, ustalania cen za usługi transportowe, prowadzenia rozliczeń z klientami krajowymi i zagranicznymi,
  • stosowania międzynarodowych standardów identyfikacji, monitorowania i rejestrowania ładunków i wymiany danych.


  Nauka w technikum kształcącym w zawodzie TECHNIK LOGISTYK trwa 5 lat

   

  Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, geografia.

  Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, geografia.

   

  Uczniowie w trakcie nauki w technikum logistycznym  mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji i po ich zaliczeniu uzyskają tytuł technika logistyka.

  Kwalifikacja SPL.01. Obsługa magazynów

  • realizacja procesów magazynowych
  • obsługa magazynów przyprodukcyjnych
  • obsługa magazynów dystrybucji

  Kwalifikacja SPL.04. Organizacja transportu

  • planowanie i organizowanie procesów transportowych
  • planowanie i organizowanie procesów spedycyjnych
  • dokumentowanie realizacji procesów transportowo-spedycyjnych

 • TECHNIK MECHANIK

  Klasa pod patronatem Korpo sp.z o.o w Jaworze

  Jeśli chcesz zostać wysokiej klasy specjalistą z zakresu obsługi urządzeń CNC to zawód dla Ciebie. Ogromne zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów z zakresu programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie przekłada się na wysokie wynagrodzenia.

  Z nami nauczysz się:

  • nowoczesnych technik wytwarzania z zastosowaniem tokarki, frezarki i obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC);
  • sporządzać rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
  • zarządzać i organizować procesy produkcji maszyn i urządzeń.

  Zdobędziesz dwa zawody: operator obrabiarek skrawających oraz technik mechanik.

 • TECHNIK PROGRAMISTA

  Programista to bardzo prestiżowy i poszukiwany aktualnie zawód na rynku pracy.

  Komputery i oprogramowanie dostępne jest aktualnie w każdej dziedzinie życia, a szczególnie życia zawodowego. Gdzie się nie obejrzysz potrzebna jest osoba z kompetencjami, która fachowo będzie zarządzać lub programować urządzenia i aplikacje na nich działające.
  Celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie aktywnego, odpowiedniego wykształconego i skutecznie działającego specjalisty, który zdobędzie wiadomości oraz umiejętności praktyczne. Pomoże Ci to zdobycie dobrej pracy i dalszy nieustanny rozwój.

  • nauka trwa 5 lat
  • zawód: technik programista
  • pięć pracowni komputerowych z dostępem do Internetu;
  • 2 laboratoria wyposażone w najnowszy sprzęt do ćwiczeń;
  • uzyskasz świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom zawodowy wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną;
  • nabędziesz doświadczenie zawodowe w ramach praktyk zawodowych (w kraju i za granicą).

   

  Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:j. angielski, matematyka

  Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, fizyka

   

  Zdobędziesz następujące kwalifikacje:

  • INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
  • INF.04 - Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji 

  Przedmioty nauczane w bloku zawodowym to m.in.:

  • witryny i aplikacje internetowe (INF.03);
  • tworzenie stron i aplikacji internetowych (INF.03);
  • systemy baz danych (INF.03);
  • tworzenie i administrowanie bazami danych (INF.03);
  • podstawy programowania (INF.04);
  • programowanie obiektowe (INF.04);
  • programowanie aplikacji webowych i mobilnych (INF.04);
  • tworzenie programów i aplikacji desktopowych (INF.04);
  • Tworzenie aplikacji webowych (INF.04);
  • Tworzenie aplikacji mobilnych (INF.04);