Rzecznik Praw Ucznia

 • Podziękowania

  Drodzy Uczniowie!

  Pragnę serdecznie podziękować za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście wybierając moją osobę na Rzecznika Praw Ucznia w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze.

  Pełnienie tej funkcji jest dla mnie wielkim zaszczytem i wyzwaniem. Obrońca praw ucznia stoi na straży poszanowania i przestrzegania praw i obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły, WZO i Konwencji o prawach dziecka. Jest zawsze tam, gdzie nieprzestrzeganie są prawa ucznia, uczy szacunku do drugiego człowieka i służy pomocą całej Społeczności Uczniowskiej.

  Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby uzyskać pomoc w rozwiązaniu "dużych" i "małych" problemów szkolnych.

  Elżbieta Płoch-Kata