Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Oferta kształcenia

Nasza szkoła proponuje kształcenie w zawodach:

 • technik handlowiec (522305)
  • A.18 - Prowadzenie sprzedaży
  • A.22 - Prowadzenie działalności handlowej

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji A.18 może uzyskać tytuł Sprzedawca - nie jest wymagane wykształcenie średnie.
Po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o A.22 i wykształcenie średnie może uzyskać tytuł Technik handlowiec.

 • technik mechanik (311504)
  • M.17 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń, lub:
  • M.19 - Użytkowanie obrabiarek skrawających, lub:
  • M.20 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
  • M.44 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji M.19 może uzyskać tytuł Operator obrabiarek skrawających a po uzyskaniu kwalifikacji M.20 może uzyskać tytuł Ślusarz. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.
Po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o M.44 i wykształcenie średnie może uzyskać tytuł Technik mechanik.

Nauka trwa od 2 do 4 semestrów. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym (do uzgodnienia).

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ)

Od 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym polegające między innymi na włączeniu w system oświaty kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego).

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Dają możliwość przygotowania się w krótkim czasie do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji. Kursy umożliwiają także łączenie nabytych kwalifikacji i zdobycie w ten sposób pełnego zawodu a nawet kilku zawodów.

Uczestnicy kursu kwalifikacyjnego

Uczestnikami kursu mogą zostać osoby dorosłe (które ukończyły 18 lat):

 • Absolwenci wszystkich typów szkół - szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych - zainteresowani zdobywaniem kwalifikacji zawodowych;
 • Absolwenci studiów wyższych, dla których zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy;
 • Osoby dorosłe, pracujące w danym zawodzie, chcące nabyć lub zaktualizować wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę;
 • Aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych;

Potwierdzenie kwalifikacji

 • Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego – otrzyma absolwent kursu (formę i warunki ukończenia KKZ określa Dyrektor PCKZiU);
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikację – otrzyma osoba, która zda pozytywnie egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE);
 • Dyplom zawodowy lub dyplom technika w danym zawodzie – otrzyma osoba, która zdobędzie świadectwa wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie (jednej, dwóch lub trzech) oraz wykaże posiadanie wykształcenia wymaganego dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie). Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

Organizacja kursu

 • Nauka na kursie jest bezpłatna;
 • Kurs może zostać uruchomiony w dowolnym terminie od września do czerwca po zebraniu się grupy min. 20 uczestników;
 • Zajęcia na kursie mogą odbywać się, w zależności od preferencji uczestników, w formie wieczorowej - co najmniej przez trzy dni w tygodniu lub zaocznej – co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni, także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 • Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie;
 • Szczegółowe informacje dotyczące organizacji kursów zawarte są w regulaminie KKZ

Szczegółowe informacje:

Pracownie Ćwiczeń Praktycznych przy PCKZiU
tel.: 76 870-26-62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.