Erasmus+

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Projekt Akredytacja 2023-1-PL01-KA121-VET-000138511 Program Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia

Lista uczestników w ramach projektu:

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Projekt skierowany jest do uczniów klas czwartych Technikum w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze, którzy w roku szkolnym 2023/2024 będą odbywać praktykę zawodową.

Regulamin rekrutacji do projektu
Akredytacja 2023-1-PL01-KA121-VET-000138511

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Aktualna lista uczestników grupy II i III praktyk zawodowych do Hiszpanii!

Projekt mobilności pt. "VIVA Erasmus+" nr: 2020-1-PL01-KA102-079695
Edycja na rok 2021/2022

W ramach projektu, 18 kwietnia grupa II najlepszych "zawodowców" PCKZiU wyleci do pięknej Sewilli w Hiszpanii na 4 tygodniowe praktyki zawodowe w firmach z branży informatycznej, logistycznej oraz ekonomicznej. 

Uczniowie z grupy III rozpoczną swoje praktyki zawodowe 2 maja w słonecznej Maladze.

W projekcie biorą udział uczniowie klas drugich i trzecich Technikum i Szkoły Branżowej I-go Stopnia z PCKZiU w Jaworze.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zajęcia integracyjne uczniów, którzy 2 maja lecą na praktyki zawodowe do Hiszpanii!

Jeszcze kilka miesięcy i część najlepszych zawodowców (grupa III) Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze rozpocznie swoje praktyki zawodowe w słonecznej Maladze. Do Hiszpanii lecą uczniowie i uczennice z klas:

  • 3AG (technik informatyk);
  • 3DG (technik logistyk);
  • 3EG (technik ekonomista);
  • 3TG (technik mechanik);

Dzisiaj, tj. 27.01.2022 odbyły się zajęcia integracyjne przeprowadzone przez Panią pedagog Elę i Panią psycholog Klaudię. Wspólna zabawa i przeróżne gry zaproponowane przez Panie pozwoliły poznać się nawzajem, aby podczas wspólnego pobytu w Hiszpanii wszyscy wspierali się nawzajem. 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Znamy już uczestników grupy II i III praktyk zawodowych do Hiszpanii!

Projekt mobilności pt. "VIVA Erasmus+" nr: 2020-1-PL01-KA102-079695
Edycja na rok 2021/2022

W ramach projektu, 18 kwietnia grupa II najlepszych "zawodowców" PCKZiU wyleci do pięknej Sewilli w Hiszpanii na 4 tygodniowe praktyki zawodowe w firmach z branży informatycznej, logistycznej oraz ekonomicznej. 

Uczniowie z grupy III rozpoczną swoje praktyki zawodowe 2 maja w słonecznej Maladze.

W projekcie biorą udział uczniowie klas drugich i trzecich Technikum i Szkoły Branżowej I-go Stopnia z PCKZiU w Jaworze.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Znamy już uczestników staży do Hiszpanii!

Projekt mobilności pt. "VIVA Erasmus+" nr: 2020-1-PL01-KA102-079695
Edycja na rok 2020/2021

W ramach projektu, już 17 kwietnia pierwsza grupa najlepszych "zawodowców" PCKZiU wyleci do pięknej Andaluzji w Hiszpanii na 4 tygodniowe praktyki zawodowe w firmach z branży informatycznej, logistycznej, ekonomicznej oraz mechanicznej. 

W projekcie biorą udział uczniowie klas drugich i trzecich Technikum i ZSZ z PCKZiU w Jaworze.

Rekrutacja na wyjazd odbywała się na podstawie klasyfikacji punktowej i wyników oraz osiągnięć w poprzednim roku szkolnym. Podstawą udziału w rekrutacji punktowej był brak ocen niedostatecznych i klasyfikacja ze wszystkich przedmiotów. Punktowane było zaangażowanie w życie klasy oraz szkoły (np.: udział w konkursach, wyjściach, imprezach, w których uczeń reprezentuje szkołę lub klasę; organizacja akademii, uroczystości, dni otwartych itp.), średnia ocen końcowo-rocznych z przedmiotów zawodowych, a także ocena semestralna z j. angielskiego, zachowanie oraz frekwencja.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Ruszamy z rekrutacją do udziału w projekcie pt. "VIVA Erasmus+" 

W ramach projektu grupa uczniów wyleci pod koniec kwietnia 2021 do pięknej Andaluzji w Hiszpanii na 4 tygodniowe praktyki zawodowe w firmach branży ekonomicznej, mechanicznej, logistycznej oraz informatycznej.

Regulamin rekrutacji do projektu

nr  2020-1-PL01-KA102-079695 w ramach projektu „Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe”

W projekcie udział brać mogą uczniowie klas drugich i trzecich Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia z PCKZiU w Jaworze, którzy będą odbywać praktykę zawodową.

Rekrutacja na wyjazd na staż do Hiszpanii w ramach projektu "VIVA Erasmus+" odbywa się na podstawie klasyfikacji punktowej i wyników oraz osiągnięć w poprzednim roku szkolnym.

Podstawą udziału w rekrutacji punktowej jest brak ocen niedostatecznych i klasyfikacja ze wszystkich przedmiotów.