Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Kursy i szkolenia w PCKZiU

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów i szkoleń organizowanych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze.

Nasza placówka posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu oraz akredytację Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na kształcenie w formach pozaszkolnych. Dysponujemy bogatą bazą dydaktyczno-lokalową spełniającą standardy kształcenia w zawodzie, wyposażoną w nowoczesne środki dydaktyczne.

Osobom zainteresowanym i chętnym do podniesienia (uzupełnienia) swoich umiejętności i kwalifikacji proponujemy zorganizowanie kursów w zakresie:

  • Podstawy komputerowego wspomagania projektowania elementów maszyn i urządzeń (użytkowanie programu Solid Edge) – 40 godz.
  • Operator – Programista Maszyny CNC – 50 godz.
  • Kurs Spawaczy metodą MAG blach i rur – 145 godz.
  • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy - 85 godz.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia na drukach zgodnych ze wzorami rekomendowanymi przez Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Koszt uczestnictwa jest każdorazowo kalkulowany przed rozpoczęciem kursu i jest zależny od liczby uczestników, kosztów materiałów dydaktycznych, kosztów ubrań roboczych, ewentualnych praktyk, itp.

Dla zakładów pracy i instytucji zgłaszających do szkoleń grupy pracowników istnieje możliwość negocjacji cen oraz dostosowanie oferty szkoleniowej w zakresie tematyki i ilości godzin.

PCKZiU posiada możliwości organizacyjne i kadrowe realizacji innych kursów niż wymienione w ofercie - pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia zapotrzebowania.

Informacje o kursach oraz zapisy pod numerem tel./fax: 76 870-26-62 lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:
ul. Dworcowa 10 - sekretariat
59- 400 Jawor