Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W ramach projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim IV”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020, od października 2021 r. rozpoczęła się kontynuacja zadania, którego tematem są zajęcia z doradztwa edukacyjnego dla uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie. Zajęcia będą odbywały się do stycznia 2022 r.

Celem zadania jest przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania i dokonywania zmian decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających poznawanie własnych zasobów oraz analizę informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji.

Cele szczegółowe doradcy zawodowego nakierowane są na:

  • umiejętność ustalania swoich celów, zadań i działań w kontekście planowania kariery;
  • umiejętność dokonywania wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej zgodnie z posiadanymi zasobami i celami;
  • umiejętność analizowania możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania nowych kwalifikacji zawodowych w ramach krajowego i europejskiego systemu kwalifikacji;
  • umiejętność korzystania ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego formalnego, pozaformalnego i nieformalnego;

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

  • indywidualne rozmowy diagnozujące z uczniem po 30 min. na każdego ucznia,
  • przygotowanie indywidualnego planu wsparcia dla każdego ucznia,
  • indywidualne spotkania z uczniem - 3 konsultacje po 60 min. z każdym uczniem.

W zajęciach z doradztwa zawodowego bierze udział 80 uczniów z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz 50 uczniów z Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie a prowadzą: Agata Petkowicz, Beata Dziopak, Beata Majewska-Kawczyńska.