Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Powiat Jaworski już po raz trzeci uzyskał dofinansowanie do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Projekt „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III” został przygotowany przez Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i będzie realizowany w okresie od 1 października 2020 r. do 30 września 2022 r. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego wobec 375 uczniów.

Adresatami projektu są uczniowie techników Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze i Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie oraz Branżowej Szkoły I stopnia w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze. W ramach realizacji projektu uczniowie zostaną objęci wsparciem w różnych formach, m.in. poprzez:

  • organizację staży,
  • organizację kursów zawodowych: kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli gazowych, spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG, uprawnienia eksploatacyjne SEP E1, barman, barista,
  • organizację doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  • zajęcia pozalekcyjne z zakresu kompetencji kluczowych i uniwersalnych oraz przygotowujących do egzaminów zawodowych,
  • doposażenie pracowni w PCKZiU w Jaworze oraz ZSiP w Bolkowie w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne,

Całkowita wartość projektu wynosi 1 846 994,40 zł, w tym kwota dofinansowania 1 569 945,24 zł.