Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Kolejnym kontynuowanym zadaniem w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim II”, była organizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów technikum i szkoły branżowej z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz technikum z Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie.

W tym roku szkolnym, podobnie jak latach poprzednich, uczniowie odbywali staże i praktyki zawodowe u pracodawców z lokalnego rynku pracy. Celem przeprowadzenia staży i praktyk zawodowych było poszerzenie umiejętności wymaganych w zawodzie przez pracodawców w oparciu o program wykraczający poza obowiązkowe treści nauczania, nabycie doświadczenia zawodowego oraz doskonalenie pracy w zespole czy poznanie autentycznych warunków pracy. W stażach i praktykach brało udział 94 uczniów z PCKZiU w Jaworze oraz 42 uczniów z ZSiP w Bolkowie.

Wszyscy uczniowie uczestniczący w stażach/praktykach wypełnili ankiety monitorujące. Na podstawie ankiet należy stwierdzić, że 133 uczniów, czyli 98 % uznało, że staż/praktyka pogłębiła jego dodatkowe umiejętności zawodowe. Jednocześnie wszyscy uczniowie uznali, że staż/praktyka rozwinęła u nich kompetencje kluczowe lub uniwersalne. Najczęściej wskazywano poniższe umiejętności:

  • rozwiązywania problemów – 43 %,
  • kreatywności – 53 %,
  • rozwiązywanie problemów - 69 %,
  • umiejętność pracy zespołowej – 60 %,

- przedsiębiorczość – 39,5 %,

- umiejętność uczenia się – 36,5%

Każdy uczeń przepracował co najmniej 150 godz. za co otrzymał stypendium w wysokości 2 070,00 zł. W ramach przyjęcia ucznia na staż każdy pracodawca mógł wystąpić o zwrot kosztów/wydatków poniesionych w związku z organizacją i realizacją stażu w wysokości 500,00 zł za jeden przeprowadzony staż.