Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W ramach projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze w roku szkolnym 2020/2021 rozpoczęto realizację 4 kursów zawodowych dla uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie.

Dla uczniów PCKZiU zostały przewidziane kursy:

  1. „Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli gazowych” – kurs został przeprowadzony dla 15 uczniów w okresie od 7.01. do 15.02. br. Egzamin zewnętrzny przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego Oddział Terenowy we Wrocławiu zdało 11 uczestników kursu.
  2. „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG” – kurs dla 15 uczniów zgodnie z harmonogramem został przeprowadzony w okresie od 7.01. do 16.03.br. Egzamin zewnętrzny przed komisją Instytut Spawalnictwa w Gliwicach zdało 13 kursantów.

Dla uczniów ZSiP zostały zaplanowane kursy:

  1. „Barman” – kurs dla 30 uczniów został przeprowadzony w okresie od 19-26.02. br. dla 15 osób oraz 22-25.03. br. dla kolejnych 15 osób. Kurs zakończono egzaminem wewnętrznym, który wszyscy uczniowie zdali z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu.
  2. „Barista” – kurs przeprowadzono dla 30 uczniów w dniach od 29.01. do 6.02.br. dla 15 osób oraz 9-17.04. br. dla kolejnych 15 osób. Do egzaminu wewnętrznego podeszli wszyscy uczniowie, otrzymując zaświadczenia ukończenia kursu.

Dzięki zorganizowanym kursom uczniowie PCKZiU w Jaworze oraz ZSiP w Bolkowie zdobyli umiejętności i kwalifikacje, które zwiększą ich szanse jako przyszłych absolwentów szkół na lepszy start w przyszłość i swobodniejsze poruszanie się na rynku pracy.