Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Kolejnym realizowanym zadaniem w ramach projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020, jest organizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów technikum i szkoły branżowej z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz technikum z Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie.

W tym roku, podobnie jak w dwóch latach poprzednich, uczniowie odbywali staże i praktyki zawodowe u pracodawców z lokalnego rynku pracy. Celem przeprowadzenia staży i praktyk zawodowych było poszerzenie umiejętności wymaganych w zawodzie przez pracodawców w oparciu o program wykraczający poza obowiązkowe treści nauczania, nabycie doświadczenia zawodowego oraz doskonalenie pracy w zespole czy poznanie autentycznych warunków pracy. W stażach i praktykach brało udział 99 uczniów z PCKZiU w Jaworze oraz 50 uczniów z ZSiP w Bolkowie.

Wszyscy uczniowie uczestniczący w stażach/praktykach wypełnili ankiety monitorujące. Na podstawie ankiet należy stwierdzić, że 148 uczniów, czyli 99,3 % uznało, że staż/praktyka pogłębiła jego dodatkowe umiejętności zawodowe. Jednocześnie wszyscy uczniowie uznali, że staż/praktyka rozwinęła u nich kompetencje kluczowe lub uniwersalne. Najczęściej wskazywano poniższe umiejętności:

  • rozwiązywania problemów – 67 %,
  • kreatywności – 62,4 %,
  • umiejętność rozumienia – 55,7 %,
  • umiejętność pracy zespołowej – 53,7 %,
  • przedsiębiorczość – 46,3 %.

Każdy uczeń przepracował co najmniej 150 godz. za co otrzymał stypendium w wysokości 2 070,00 zł. W ramach przyjęcia ucznia na staż każdy pracodawca mógł wystąpić o zwrot kosztów/wydatków poniesionych w związku z organizacją i realizacją stażu w wysokości 500,00 zł za jeden przeprowadzony staż.

Kolejne staże przewidziane w w/w projekcie odbędą się w roku szkolnym 2020/2021.