Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W ramach projektu Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim II współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, realizowanego przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze w roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzono cztery rodzaje kursów zawodowych, które rozpoczęły się w styczniu i lutym br., jednak ze względu na stan epidemii zajęcia zostały zawieszone i dopiero wznowione na początku maja.

Kursy dla uczniów PCKZiU w Jaworze zakończyły się 26 maja br. egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym w przypadku wózków jezdniowych przez Urząd Dozoru Technicznego Oddział Terenowy we Wrocławiu, natomiast w przypadku kursu spawania - przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Do egzaminu UDT przystąpiło 15 uczniów, z czego wszyscy zdali z wynikiem pozytywnym. Natomiast do egzaminu przeprowadzonego przez Instytut Spawalnictwa przystąpiło i zdało z wynikiem pozytywnym 14 uczniów.

Kolejne dwa rodzaje kursów „barman” oraz „barista” skierowane były do uczniów ZSiP w Bolkowie i zakończyły się egzaminem wewnętrznym, który wszyscy uczestnicy zdali z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenia ukończenia kursów.
Dzięki zorganizowanym kursom uczniowie PCKZiU w Jaworze oraz ZSiP w Bolkowie zdobyli umiejętności i kwalifikacje, które zwiększyły ich szanse jako przyszłych absolwentów szkół na lepszy start w przyszłość i swobodniejsze poruszanie się na rynku pracy.