Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Klasa pod patronatem Korpo sp.z o.o w Jaworze

Jeśli chcesz zostać wysokiej klasy specjalistą z zakresu obsługi urządzeń CNC to zawód dla Ciebie. Ogromne zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów z zakresu programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie przekłada się na wysokie wynagrodzenia.

Z nami nauczysz się:

 • nowoczesnych technik wytwarzania z zastosowaniem tokarki, frezarki i obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC);
 • sporządzać rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
 • zarządzać i organizować procesy produkcji maszyn i urządzeń.

Zdobędziesz dwa zawody: operator obrabiarek skrawających oraz technik mechanik.

Dzięki nauce w PCKZiU w Jaworze:

 • uzyskasz świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom zawodowy wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
 • nabędziesz doświadczenie zawodowe w ramach praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych (w kraju i za granicą),
 • poznasz obsługę programu MTS, wykorzystywaną w wielu przedsiębiorstwach,
 • weźmiesz udział w konkursach międzyszkolnych i olimpiadach przedmiotowych.

Okres nauki: 5 lat

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, geografia.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, fizyka.

W tym zawodzie zdobywa się dwie międzynarodowe kwalifikacje zawodowe:

 • MEC.05 -  Użytkowanie obrabiarek skrawających;
 • MEC.09 -  Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent PCKZiU w Jaworze w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • w zakresie kwalifikacji MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających:
  • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,
  • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną,
  • wykonywania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną;
 • w zakresie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń:
  • organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
  • nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

Po ukończeniu nauki w naszej szkole masz wiele możliwości:

 • jeśli chcesz się dalej uczyć – możesz kontynuować naukę na studiach politechnicznych i technicznych oraz pokrewnych i zdobyć inne kwalifikacje;
 • jeśli chcesz pracować – możesz podjąć pracę zawodową jako na stanowiskach produkcyjnych oraz nadzoru technicznego, technologa, projektanta przebiegu procesu wytwarzania części maszyn i urządzeń na obrabiarkach sterowanych numerycznie, kontrolera jakości, instalatora i wprowadzającego do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne;
 • możesz połączyć pracę z nauką (np. na studiach zaocznych);

WYMAGANE DOKUMENTY

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie z Przychodni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie
 • 2 zdjęcia podpisane na odwrocie
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

technologia maszyn obróbka skrawaniem

obróbka plastyczna, cieplna, spawalnictwo

mechanika precyzyjna i automatyka  

budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych

technik mechanik

operator obrabiarek skrawających

ślusarz

mechanik - monter maszyn i urządzeń, automatyki przemysłowej