Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata.

Umiejętności praktyczne zdobędziesz:

 • w szkole w Pracowniach Ćwiczeń Praktycznych lub
 • u prywatnych pracodawców

Po ukończeniu nauki uzyskujesz kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie. Zdobyta wiedza i umiejętności dają Ci możliwości kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II stopnia.

Zajęcia praktyczne w szkole w Pracowniach Ćwiczeń Praktycznych są realizowane dla zawodów:

MECHATRONIK

Kwalifikacja:
Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (ELM.03.)

Umiejętności:

 • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, fizyka.

 

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Kwalifikacja:
Użytkowanie obrabiarek skrawających (MEC.05.)

Umiejętności:

 • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
 • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną;
 • wykonywania obróbki na obrabiarkach skrawających sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną.

Zajęcia praktyczne można odbywać również w KORPO Sp. z o.o. w Jaworze

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, fizyka.

 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kwalifikacja:
Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (MOT.05)

Umiejętności:

 • wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych;
 • diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych;

Zajęcia praktyczne u prywatnych pracodawców

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, fizyka.

 

W NASZEJ SZKOLE MOŻESZ KSZTAŁCIĆ SIĘ W KAŻDYM ZAWODZIE, KTÓRY SOBIE WYMARZYSZ:

 • Sprzedawca
 • Mechatronik
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Lakiernik
 • Stolarz
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Murarz – tynkarz
 • Cukiernik
 • Fryzjer
 • Elektryk
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Kucharz
 • Piekarz
 • Rolnik
  i wiele innych...

 Przedmioty punktowane w rekrutacji w zawodach magazynier - logistyk, sprzedawca, klasa wielozawodowa: język polski, język obcy, matematyka, geografia.


 WYMAGANE DOKUMENTY DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie od pracodawcy o praktycznej nauce zawodu (do odebrania w sekretariacie Szkoły)
 • zaświadczenie z Przychodni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie
 • 2 zdjęcia podpisane na odwrocie