O KONKURSIE

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas trzecich gimnazjów po zgłoszeniu udziału szkoły w Konkursie.

Główne cele konkursu to rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych uczniów szkół gimnazjalnych, stymulowanie aktywności poznawczej u młodzieży informatycznie uzdolnionej, rozwijanie twórczego myślenia i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu, przygotowanie uczniów do lepszego planowania swojego rozwoju naukowego i zawodowego oraz stworzenie uczniom możliwości do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki.

Zmagania uczniów odbywają się w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym. Na każdym etapie problematyka zadań obejmuje poszerzone treści podstawy programowej z informatyki w klasach I – III gimnazjum, w szczególności zagadnienia:

  • zastosowanie programów typu: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, programy do prezentacji graficznej,
  • algorytmika,
  • tworzenie stron WWW w oparciu o język HTML,
  • ogólna wiedza na temat systemów operacyjnych, komputerów i informatyki.