zajęciapozalekcyjne

  • Projekt: Lepsze jutro dla szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim

    Powiat Jaworski przystąpił do realizacji projektu Lepsze jutro dla szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021 – 2027. Projekt adresowany jest do uczennic/uczniów klas III i IV Technikum Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie.