Technik rachunkowości

 • TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

  Liczby rządzą światem

  Finanse to jedna z najważniejszych branż gospodarki w Polsce i na świecie, dlatego wybierz Technika Rachunkowości w PCKZiU w Jaworze.

  Zapotrzebowanie na księgowych i kadrowych wciąż rośnie, podobnie jak oferowane im stawki. Z roku na rok przybywa ofert pracy.

  Księgowość i kadry to bardzo ważny dział każdej firmy, dlatego zatrudnione w nim osoby powinny cechować się dokładnością, sumiennością i zdolnością do skupienia uwagi. Księgowa lub kadrowa potrzebna jest w każdej firmie, nawet najmniejszej.

  Program nauczania Technika rachunkowości poszerzony jest o politykę kadrową w przedsiębiorstwie, odpowiedzialną za zatrudnianie pracowników, prowadzenie dokumentacji płacowej.

  Dzięki nauce w PCKZiU w Jaworze:

  • uzyskasz świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom zawodowy wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
  • nabędziesz doświadczenie zawodowe w ramach praktyk zawodowych w instytucjach finansowych, w działach ekonomiczno-finansowych różnych podmiotów gospodarczych (w kraju i za granicą),
  • zyskasz możliwość udziału w praktykach zagranicznych w ramach projektów Erasmus + i PO WER,
  • zdobędziesz dodatkowe doświadczenie w trakcie staży wakacyjnych (płatnych),
  • odbędziesz zajęcia w nowoczesnych i bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych,
  • będziesz miał możliwość wzięcia udział w bezpłatnych kursach i szkoleniach finansowanych ze środków UE podnoszących Twoje kompetencje na rynku pracy,
  • poznasz obsługę programu Płatnik i Insert GT, wykorzystywanych w wielu przedsiębiorstwach,
  • weźmiesz udział w konkursach międzyszkolnych i olimpiadach przedmiotowych.

  Okres nauki: 5 lat

  Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym (do wyboru): matematyka, geografia, język angielski, język niemiecki, j. polski.

  W tym zawodzie zdobywa się dwie międzynarodowe kwalifikacje zawodowe:

  • EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych;
  • EKA.07 – Prowadzenie rachunkowości;