Technik programista

 • TECHNIK PROGRAMISTA

  Programista to bardzo prestiżowy i poszukiwany aktualnie zawód na rynku pracy.

  Komputery i oprogramowanie dostępne jest aktualnie w każdej dziedzinie życia, a szczególnie życia zawodowego. Gdzie się nie obejrzysz potrzebna jest osoba z kompetencjami, która fachowo będzie zarządzać lub programować urządzenia i aplikacje na nich działające.
  Celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie aktywnego, odpowiedniego wykształconego i skutecznie działającego specjalisty, który zdobędzie wiadomości oraz umiejętności praktyczne. Pomoże Ci to zdobycie dobrej pracy i dalszy nieustanny rozwój.

  • nauka trwa 5 lat
  • zawód: technik programista
  • pięć pracowni komputerowych z dostępem do Internetu;
  • 2 laboratoria wyposażone w najnowszy sprzęt do ćwiczeń;
  • uzyskasz świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom zawodowy wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną;
  • nabędziesz doświadczenie zawodowe w ramach praktyk zawodowych w instytucjach finansowych, w działach ekonomiczno-finansowych różnych podmiotów gospodarczych (w kraju i za granicą);
  • zdobędziesz dodatkowe doświadczenie w stażach wakacyjnych (płatnych);
  • będziesz mieć możliwość wzięcia udział w bezpłatnych kursach i szkoleniach finansowanych ze środków UE podnoszących Twoje kompetencje na rynku pracy;

  Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym (do wyboru):

  • matematyka,
  • geografia,
  • język angielski,
  • język niemiecki,
  • j. polski

  Zdobędziesz następujące kwalifikacje:

  • INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
  • INF.04 - Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji 

  Przedmioty nauczania w bloku zawodowym to m.in.:

  • witryny i aplikacje internetowe (INF.03);
  • tworzenie stron i aplikacji internetowych (INF.03);
  • systemy baz danych (INF.03);
  • tworzenie i administrowanie bazami danych (INF.03);
  • podstawy programowania (INF.04);
  • programowanie obiektowe (INF.04);
  • programowanie aplikacji webowych i mobilnych (INF.04);
  • tworzenie programów i aplikacji desktopowych (INF.04);
  • Tworzenie aplikacji webowych (INF.04);
  • Tworzenie aplikacji mobilnych (INF.04);