Technik logistyk

 • TECHNIK LOGISTYK

  „…Wybierz sobie zawód, który lubisz,
  a całe życie nie będziesz musiał pracować…”
  Konfucjusz

  TECHNIKUM KSZTAŁCĄCE W ZAWODZIE

  mini 05

  DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ LOGISTYKI W PCKZiU W JAWORZE?

  TECHNIK LOGISTYK jest to zawód z przyszłością!

  Logistyka to branża, która w zglobalizowanym świecie odgrywa coraz większą rolę, a co za tym idzie logistycy są jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku pracy. Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na dostawców zintegrowanych usług logistycznych, zarówno tych działających lokalnie, jak i potężnych, międzynarodowych graczy.

  Kluczem do kariery jest specjalistyczne wykształcenie. Absolwent, który ukończył PCKZiU w Jaworze jest wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pożądane przez pracodawców. Jeśli zastanawiasz się jaką szkołę wybrać postaw na naukę w PCKZiU!

  NOWOCZESNY ZAWÓD SZANSĄ NA CIEKAWĄ PRACĘ!

  Zawód dla tych, którzy nie boją się wyzwań, są przedsiębiorczy i odważni, mają zdolności organizacyjne oraz potrafią planować.

  Dzięki kształceniu w naszej Szkole:

  • uzyskasz świadectwo oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną;
  • nabędziesz doświadczenie zawodowe w ramach praktyk zawodowych w działach różnych podmiotów gospodarczych, nie tylko logistycznych, transportowo-spedycyjnych, ale i przemysłowych czy usługowych (w kraju i za granicą);
  • zyskasz możliwość udziału w praktykach zagranicznych w ramach projektów Erasmus + i PO WER;
  • zdobędziesz dodatkowe doświadczenie w trakcie staży wakacyjnych (płatnych);
  • odbędziesz zajęcia w nowoczesnych i bardzo dobrze wyposażonych pracowniach logistycznych;
  • będziesz mieć możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych kursach i szkoleniach finansowanych ze środków UE podnoszących Twoje kompetencje na rynku pracy „Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli gazowych";
  • weźmiesz udział w warsztatach logistycznych: WSL Poznań, MWSLIT Wrocław, UE Jelenia Góra oraz w rozmaitych wycieczkach logistycznych do przedsiębiorstw z branży TSL;
  • weźmiesz udział w konkursach międzyszkolnych i olimpiadach przedmiotowych;
  • poznasz ciekawych ludzi – przedstawicieli branży TSL.

  Absolwent technikum logistycznego będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
  • zarządzania zapasami i przestrzenią magazynową oraz tworzenia planów dostaw, a także organizowania recyklingu odpadów,
  • wykorzystywania nowoczesnych programów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem logistycznym,
  • planowania i wdrażania procesów przechowywania i transportowania wytworzonych produktów,
  • prowadzenia dokumentacji magazynowej,
  • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych i spedycyjnych i ich realizacji,
  • obliczania kosztów dostawy i magazynowania towarów, ustalania cen za usługi transportowe, prowadzenia rozliczeń z klientami krajowymi i zagranicznymi,
  • stosowania międzynarodowych standardów identyfikacji, monitorowania i rejestrowania ładunków i wymiany danych.


  Nauka w technikum kształcącym w zawodzie TECHNIK LOGISTYK trwa 5 lat. Przedmiotami realizowanymi na poziomie rozszerzonym są: matematyka, geografia, język angielski, język niemiecki, j. polski.

  Uczniowie w trakcie nauki w technikum logistycznym  mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji i po ich zaliczeniu uzyskają tytuł technika logistyka.

  Kwalifikacja SPL.01. Obsługa magazynów

  • realizacja procesów magazynowych
  • obsługa magazynów przyprodukcyjnych
  • obsługa magazynów dystrybucji

  Kwalifikacja SPL.04. Organizacja transportu

  • planowanie i organizowanie procesów transportowych
  • planowanie i organizowanie procesów spedycyjnych
  • dokumentowanie realizacji procesów transportowo-spedycyjnych