Technik ekonomista

 • KORPO Sp. z o.o nagradza uczniów

  KORPO Sp. z o.o nagradza uczniów - absolwentów swojej klasy patronackiej.

  Wyróżnienia dla Dominika Topolskiego, Wiktora Jaworskiego oraz Dawida Jędrusiaka - najlepszych techników mechaników

  KORPO Sp. z o.o dba o najlepszych uczniów naszej szkoły
  specjalne nagrody otrzymali: Konrad Skuratko - klasa 3 TM, Kinga Kozimor - klasa 2 TE oraz Julia Szmydt - klasa 2 TE.

  Gratulujemy wysokich wyników osiągniętych w nauce!

  Galeria zdjęć

 • TECHNIK EKONOMISTA

  Biznes robią ci, którzy znają i rozumieją ludzi.

  Cehster Karass

  TECHNIK EKONOMISTA - ZAWÓD DLA LUDZI MŁODYCH, KREATYWNYCH, OTWARTYCH NA NOWE DOŚWIADCZENIA

  Technik ekonomista to prestiżowy i atrakcyjny zawód, który stwarza szerokie możliwości zatrudnienia w firmach prowadzących działalność gospodarczą oraz instytucjach budżetowych i finansowych, w kancelariach oraz sekretariatach.

  Z nami nauczysz się:

  • sporządzania korespondencji biurowej;
  • pracy w programie Insert: w module Subiekt, Gratyfikant, Rachmistrz;
  • pracy w programie Płatnik;
  • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • obliczania podatków;
  • prowadzenia rachunkowości;

  Dzięki nauce w PCKZiU w Jaworze:

  • uzyskasz świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom zawodowy wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną;
  • nabędziesz doświadczenie zawodowe w trakcie praktykach zawodowych w instytucjach finansowych, działach ekonomiczno-finansowych różnych podmiotów gospodarczych (w kraju i za granicą);
  • zyskasz możliwość udziału w praktykach zagranicznych w ramach projektów Erasmus + i PO WER;
  • zdobędziesz dodatkowe doświadczenie w trakcie staży wakacyjnych (płatnych);
  • odbędziesz zajęcia w nowoczesnych i bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych;
  • będziesz miał możliwość wzięcia udział w bezpłatnych kursach i szkoleniach finansowanych ze środków UE podnoszących Twoje kompetencje na rynku pracy;
  • poznasz obsługę programu Płatnik i Insert GT, wykorzystywanych w wielu przedsiębiorstwach;
  • weźmiesz udział w konkursach międzyszkolnych i olimpiadach;

  Okres nauki: 5 lat

  Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym (do wyboru): matematyka, geografia, język angielski, język niemiecki, j. polski.

  W tym zawodzie zdobywa się dwie międzynarodowe kwalifikacje zawodowe:

  • EKA.04 – Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej;
  • EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych;