W roku szkolnym 2021/2022 obowiązuje zmodyfikowany szkolny zestaw podręczników. Tytuły podręczników do przedmiotów zawodowych zostaną podane na pierwszych zajęciach we wrześniu.