Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki dostępne są Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych