„Czas daje i zabiera. Przeplata chwile gorzkie i słodkie jak miód.  
Jedni pojawili się, aby zostać – inni, aby odejść.  
Coś stało się na zawsze, a coś tylko na chwilę”…  
(Dominika Dworak)  

Żegnając naszych kolegów oraz uczniów, łączymy się w bólu z ich rodzicami oraz rodzinami… 

Społeczność Uczniowska, Rodzice, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze