Proszę o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi w zakładce matura. Publikujemyn tam HARMONOGRAM egzaminów maturalnych przewidzianych na czerwiec 2020 r. oraz prezentację przygotowaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu dotyczącą PRAW i OBOWIĄZKÓW MATURZYSTÓW.