Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W środę 19.12.2018 r. uczniowie klasy 2A (technik informatyk) odbyli swoją pierwszą sesję Mystery Skype!

To zabawa, którą zaproponował nam Pan Sławomir Pieszczek - nauczyciel przedmiotów informatycznych. Chciał nam pokazać, w jaki sposób możemy wykorzystać technologię do rozwijania swoich umiejętności językowych. Przecież jako przyszli technicy informatycy powinniśmy sprawnie posługiwać się zarówno technologią informacyjną, jak i językiem angielskim ;-)

W projekt zaangażowała się cała grupa, która ma zajęcia z Panem Pieszczkiem. Celem zabawy było odgadnięcie ojczystego kraju rozmówcy po drugiej stronie ekranu. Można było zadawać tylko takie pytania, na które trzeba odpowiedzieć TAK lub NIE. Przed sesją Mystery Skype, podczas zajęć z angielskiego, wspólnie z Panią Joanną Bąk przygotowaliśmy zestaw potencjalnych pytań. Padały oczywiste pytania, o flagę, o geograficznych sąsiadów, o narodowe potrawy. To świetny sposób na poznanie innych kultur oraz poprawę naszych umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

Nasz greeter, Michał Gądek, dzięki swojej odwadze i dobrej znajomości języka angielskiego idealnie sprawdził się w tej roli. Zadawał pytania, prowadził całą rozmowę, by wszystko miało ład i skład. Bardzo również pomogli: Jakub Adamczewski i Marceli Filosek. Jako nasi tłumacze. Pomagali by nikt nie czuł się niepewnie w języku obcym. Po całej sesji, supervisior Kacper Kuszek, opowiedział o swoich spostrzeżeniach dotyczących strony technicznej sesji Mystery Skype. Na końcu obejrzeliśmy zdjęcia zrobione przez fotografa Pawła Gomulę.

Znając już zasady tej zabawy, wytypowaliśmy plusy i minusy i ewentualne rzeczy do poprawy. Bardzo spodobała nam się taka forma zajęć i mamy nadzieję, że uda nam się namówić Pana Sławomira na kolejne sesje Mystery Skype. Jesteśmy ciekawi kolejnego połączenia się z rówieśnikami z innego końca świata! :)

English Verion

This is the game which was suggested to us by Mr Sławomir Pieszczek – our IT teacher. He wanted to show us in what way we could use Information Technology to develop our language skills. The fact is that as future IT specialists we should use both Information Technology and the language skillfully enough.

In this project the whole group of Mr Pieszczek was involved. The aim of the game was to guess the name of the native country of the speaker on the other side of the screen. There was a possibility of asking only YES/No questions. Before the session Mystery Skype – during the English class with our English teacher – Mrs Bąk we had prepared a set of potential questions. There were obvious questions – about the flag, the neighbouring countries, about the national dishes. This is a great way to get to know other cultures and improving our communicative skills in the English language.

Our greeter , Michał Gądek, thanks to his courage and good knowledge of English was perfect on his part. He was asking questions, conducting the whole conversation and everything was going smoothly and properly. The other very helpful students were: Jakub Adamczewski and Marceli Filosek – as our interpreters. They were helping so that nobody would feel insecure . After the whole session – the supervisor – Kacper Kuszek told us about his remarks concerning the technical side of the Mystery Skype session. Finally, we watched the photos taken by our photographer – Paweł Gomula.

Knowing the rules of the game we drew conclusions about the pros and cons of this game and what could be improved. We liked this type of lesson very much and we hope we can convince Mr Pieszczek to have some more Mystery Skype sessions. We are curious about the the next connecting with peers from the other end of the world.

Zapraszamy do galerii zdjęć z pierwszej sesji Mystery Skype
(We invite you to the photo gallery from the first Skype Mystery session)