NASI PARTNERZY

Korpo Sp. z o.o.
Kancelaria prawna Król i Wspólnicy
loading...

GIMTI

loading...

DBI

loading...

Informatyka

loading...

WF

loading...

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Przyznano stypendia zawodowe 2020/2021 uczennicom i uczniom z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze. Chodzi o „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych”.
- Ponownie mamy powód do dumy – mówi Lucyna Buczkowska, Dyrektor PCKZiU w Jaworze. - Naszym Uczennicom i Uczniom przyznano kolejne stypendia, tym razem w ramach Projektu pn. „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych”.

 

 

Projekt pn. „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych” realizowany będzie w latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 przez Województwo Dolnośląskie w partnerstwie z Politechniką Wrocławską. Projekt ma na celu objęcie wsparciem stypendialnym 1800 szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczennic i uczniów/słuchaczek i słuchaczy publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla młodzieży, prowadzonych przez dolnośląskie jednostki samorządu terytorialnego. W każdym roku szkolnym planuje się objąć wsparciem 600 osób. Stypendysta/ka otrzyma wsparcie stypendialne w łącznej kwocie 4 500,00 zł brutto (450,00 zł/miesiąc) na okres jednego roku szkolnego.

O stypendium mogli ubiegać się uczniowie z odpowiednio wysoką średnią ocen, uczęszczający do branżowych szkół I i II stopnia, szkół policealnych dla młodzieży i  techników. Najlepsi otrzymali wsparcie w wysokości 450 złotych miesięcznie przez okres 10 miesięcy. Dodatkowo zainteresowani będą mogli uczestniczyć w specjalnych „Warsztatach dla stypendystów” organizowanych przez Politechnikę Wrocławską. Zajęcia mają na celu podniesienie kluczowych kwalifikacji zawodowych uczniów.

Laureatki i Laureaci

Kacper Wójcik, Kamil Pieszek, Wiktoria Michalska, Jakub Adamczewski, Malwina Basałyga, Wiktoria Pomarańska, Natalia Jutkiewicz, Angelika Filus, Justyna Kopeć, Mikołaj Kaszkowiak, Katarzyna Chudzik.

-Celem pomocy stypendialnej jest przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności i popularyzacja kształcenia zawodowego, oferowanego przez dolnośląskie szkoły. Wsparcie dla uczniów ma z jednej strony zachęcać do nauki, ale też umacniać pozycje wykwalifikowanych absolwentów szkół na rynku pracy. To wynik zdolności, pracowitości, wsparcia rodziców oraz pracy nauczycieli, którzy potrafią ucznia rozkochać w nauce - podkreśla dyrektor PCKZiU Lucyna Buczkowska.