Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24.11. 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zdalne nauczanie w PCKZiU w Jaworze zostaje przedłużone do 3 stycznia 2021 r.

Jednocześnie informuję, że od 30 listopada 2020 r. zajęcia praktyczne będą odbywać się w trybie stacjonarnym:

  • Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika;
  • Uczniowie branżowych szkół I stopnia w zawodzie mechatronik (klasa IM), mechanik pojazdów samochodowych ( klasy I, II ) i operator obrabiarek skrawających ( klasy II, III ) odbywają zajęcia praktyczne w PĆP (ul. Dworcowa 10) zgodnie z planem zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo;
  • Uczniowie klas technikum kształcącego w zawodzie technik mechanik kształcenie zawodowe praktyczne realizują w KORPO oraz PĆP zgodnie z ustalonym podziałem na grupy i planem zajęć;

Dyrektor
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Jaworze