Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

TECHNIK EKONOMISTA to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Stwarza on duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

TECHNIK EKONOMISTA posługuje się nowoczesną technologią oraz korzysta z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Nauka tych umiejętności odbywa się przy wykorzystaniu programu Insert GT.

TECHNIK EKONOMISTA - ZAWÓD DLA LUDZI MŁODYCH, KREATYWNYCH, OTWARTYCH NA NOWE DOŚWIADCZENIA

W zawodzie technik ekonomista kształcimy w dwóch kwalifikacjach:
AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
AU.36. Prowadzenie rachunkowości.

Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji AU.35 i AU.36 oraz ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wyuczonym zawodzie oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie nawet za granicą.
Dodatkowo absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista może w szybki sposób uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w kolejnym zawodzie: technik rachunkowości. Wystarczy ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdać egzamin potwierdzający kwalifikację AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

  Po zakończonej u nas nauce można również pochwalić się zdobytym doświadczeniem zawodowym - dzięki odbytym praktykom zawodowym w  jednostkach prowadzących działalność gospodarczą, w instytucjach, bankach, biurach rachunkowych. Zwiększa to automatycznie atrakcyjność na rynku pracy.

  Po ukończeniu nauki w naszej szkole masz wiele możliwości:

  • jeśli chcesz się dalej uczyć – możesz pójść na studia (np. ekonomiczne, gdyż znasz już wiele zagadnień związanych z ekonomią);
  • jeśli chcesz pracować - możesz być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w podmiotach gospodarczych, jak również stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości (urzędy administracji państwowej i samorządowej, banki, urzędy skarbowe, instytucje ubezpieczeniowe, biura rachunkowe, jednostki samorządu terytorialnego, agencje celne, przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy usługowe i handlowe);
  • możesz również założyć własną firmę (bo masz już wiedzę i umiejętności z tej dziedziny);
  • możesz połączyć pracę z nauką (np. na studiach zaocznych).

  Naczelnym celem w tym typie szkoły jest przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach.


  WYMAGANE DOKUMENTY