Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Nikogo nie trzeba przekonywać, że specjaliści w tej dziedzinie są bardzo poszukiwani i wg prognoz na przyszłość nie grozi im bezrobocie.

 • nauka trwa 4 lata
 • zawód: technik informatyk
 • trzy pracownie komputerowe z dostępem do Internetu;
 • 2 labolatoria wyposażone w najnowszy sprzęt do ćwiczeń w kwalifikacjach:
  • montaż i eksploatacjia komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych;
  • projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami;

Komputeryzacja we wszystkich dziedzinach gospodarki i nauki oraz upowszechnienie technologii informatycznych i rozwój Internetu przyczyniły się do powstania zawodu TECHNIK INFORMATYK.

Celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie aktywnego, odpowiedniego wykształconego i skutecznie działającego specjalisty, który zdobędzie wiadomości oraz umiejętności praktyczne zdobycie dobrej pracy i dalszy nieustanny rozwój.

Zdobędziesz następujące kwalifikacje:

• EE.08 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
• EE.09 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Przedmioty nauczania w bloku zawodowym to m.in.:

• systemy operacyjne (EE.08);
• urządzenia techniki komputerowej (EE.08);
• eksploatacja urządzeń techniki (EE.08);
• lokalne sieci komputerowe (EE.08);
• administracja systemami operacyjnymi (EE.08);
• montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych (EE.08);
• witryny i aplikacje internetowe (EE.09);
• tworzenie stron i aplikacji internetowych (EE.09);
• projektowanie baz danych (EE.09);
• systemy baz danych (EE.09).

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci będą fachowcami przygotowanymi do pracy na stanowiskach:

 • administratorów sieci i systemów serwerowych,
 • operatorów baz danych,
 • administratorów serwisów internetowych,
 • webmaster;
 • serwisantów sprzętu komputerowego.

Umożliwia to prace w firmach posiadających sieci komputerowe, firmach komputerowych, sklepach, agencjach reklamowych, bankach, ośrodkach przetwarzania danych i innych. 

W ramach specjalizacji przygotowywani są do prowadzenia własnej firmy.

 

WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE KANDYDATÓW

 • umysł twórczy, analityczny i logiczny,
 • zdolność do pamięciowego obejmowania logicznych ciągów działań,
 • szybka orientacja,
 • zdolność przewidywania skutków decyzji,
 • wytrwałość i celowość działania,
 • twórcza wyobraźnia,
 • dokładność i systematyczność,
 • zdolność koncentracji,
 • chęć stałego doskonalenia się,
 • podatność na innowacje,
 • samodzielność, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie,
 • jasne i precyzyjne formułowanie myśli,
 • umiejętność współpracy z innymi,
 • dążenie do rozwoju i wzbogacania własnej osobowości.

WYMAGANE DOKUMENTY

 Technik informatyk - plakat