Liceum profilowane

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Proces nauki w tej szkole ma zapewnić absolwentowi wykształcenie ogólnokształcące oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach wyższych na równi z absolwentami liceów ogólnokształcących. Ponadto pozwala na poznanie specyfiki pracy charakterystycznej dla grupy zawodów ekonomicznych i administracyjno-biurowych.

Kształcenie w tym profilu powinno być podejmowane przez tych kandydatów, którzy w przyszłości planują prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować w komórkach funkcjonalnych przedsiębiorstw takich, jak:

 • Sekretariat;
 • Dział ogólnoekonomiczny;
 • Dział finansowy;
 • Dział marketingu.

NAUCZYSZ SIĘ!

 • Podstawowych zasad organizacji stanowiska pracy biurowej w sekretariacie
 • Publicznie prezentować swoje prace
 • Wykonywać analizę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
 • Sporządzać blankiety korespondencyjne i inne pisma w korespondencji krajowej i zagranicznej
 • Rozróżniać style kierowania przedsiębiorstwem
 • Stosować zasady rachunkowości podmiotów gospodarczych
 • Ustalać wynik finansowy prowadzonej działalności gospodarczej
 • Rozróżniać podstawowe i nowoczesne techniki zarządzania przedsiębiorstwem
 • Wybierać rodzaj prowadzenia działalności gospodarczej

Nauka w tym typie szkoły zapewnia dobre przygotowanie ogólnozawodowe umożliwiające podjęcie kształcenia zawodowego w następujących dziedzinach i branżach

 • administracja (rządowa, samorządowa, sądowa, skarbowa, celna, itp.)
 • biurowość
 • informacja naukowa, archiwistyka
 • rachunkowość (księgowość)
 • zarządzanie i organizacja
 • handel
 • stosunki międzynarodowe

Absolwenci tego kierunku posiadają kompetencje pożądane w instytucjach, w firmach konsultingowych, w szkołach i placówkach naukowo-badawczych, w administracji publicznej i samorządowej.
Do kompetencji tych należą:

 • umiejętność stosowania prawa,
 • praktyczna wiedza w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zawieranie kontraktów,
 • przygotowywanie ofert handlowych,
 • prowadzenie rozmów i negocjacji,
 • rozliczanie transakcji

WYMAGANE DOKUMENTY

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • podanie (kliknij aby pobrać)
 • zaświadczenie z Przychodni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie
 • 3 zdjęcia podpisane na odwrocie