Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Logo GIMTI

Siódma edycja Powiatowego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów GIMTI już za Nami! Organizatorzy tego prestiżowego konkursu - Zespół Nauczycieli Przedmiotów Informatycznych, kolejny raz udowodnili, że pomimo trudnych warunków finansowych, z jakimi borykają się szkoły, są  w stanie zapewnić bardzo atrakcyjne nagrody, które mogliby pozazdrościć nawet organizatorzy konkursów krajowych.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych z Jawora i miejscowości  ościennych. Od początku, celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych uczniów szkół gimnazjalnych, stymulowanie aktywności poznawczej u młodzieży informatycznie uzdolnionej, rozwijanie twórczego myślenia i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu, przygotowanie uczniów do lepszego planowania swojego rozwoju naukowego i zawodowego oraz stworzenie uczniom możliwości do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki.

Już po raz siódmy, zmagania uczniów odbywały się w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym. Na każdym etapie problematyka zadań obejmowała poszerzone treści podstawy programowej z informatyki w klasach I – III gimnazjum, w szczególności zagadnienia:

 • zastosowanie programów typu: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, programy do prezentacji graficznej,
 • algorytmika,
 • tworzenie stron WWW w oparciu o język HTML,
 • ogólna wiedza na temat systemów operacyjnych, komputerów i informatyki.

I etap – szkolny

Etap szkolny odbył się w lutym 2014 r. Gimnazjaliści podczas wewnątrzszkolnych eliminacji, rozwiązywali przesłane wcześniej przez organizatorów konkursu zadania testowe. Do finału zakwalifikowało się 36 uczniów z gimnazjów w Jaworze, Bolkowie, Męcince i Budziszowie Wielkim.

II etap – powiatowy.

Finał siódmej edycji konkursu odbył się 16 kwietnia 2014 r. w PCKZiU w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 30A. Składał się z dwóch części: testowej oraz praktycznej.

Rejestracja finalistów rozpoczęła się zaraz po godzinie 8:00. Jako pierwsi zjawili się uczniowie Gimnazjum nr 2 w Jaworze pod opieką Pani Anny Bortkiewicz.

Przed godziną 9:00 na sali był niemal komplet uczestników. Punktualnie o godzinie 9:00 Pan Sławomir Pieszczek rozpoczął finał konkursu. Po przywitaniu uczestników wraz z opiekunami i przedstawieniu organizatorów, Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oficjalnie otworzyła finał GIMTI VII.

Część teoretyczna polegała na rozwiązaniu testu sprawdzającego ogólną wiedzę na temat informatyki, komputerów i Internetu. Już p[o raz drugi część testowa przebiegała w inny sposób niż w latach poprzednich. Zamiast rozwiązywania testów w formie papierowej, gimnazjaliści rozwiązywali testy korzystając z komputerów. Dzięki takiemu rozwiązaniu, organizatorzy konkursu mogli szybko podsumować wyniki testów.

Część praktyczna polegała na rozwiązaniu zadań z użyciem komputera. Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania 5 zadań.

Zadanie pierwsze należało wykonać za pomocą edytora MS Word i polegało na utworzeniu wzoru matematycznego oraz dodaniu do niego tła oraz obramowania. Dwa kolejne zadania należało wykonać za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel. Niestety spore trudności sprawiały formuły wykorzystujące adresowanie bezwzględne. Zadanie czwarte polegało na modyfikacji kodu HTML, w taki sposób, aby powstała lista pokazana na rysunku. Spora część finalistów miała spore problemy z tym zadaniem. Ostatnie zadnie poległo na odpowiednim sformatowaniu pliku wykonanym w edytorze MS Word. Należało właściwie sformatować nagłówki rozdziałów, podrozdziałów i tematów oraz utworzyć automatyczny spis treści. O ile formatowanie tekstu nie sprawiało większych problemów uczestnikom konkursu, to wykonanie spisu treści okazało się dla wielu sporym wyzwaniem.

Zdarzały się także sytuacje, w których gimnazjalista wykonał prawidłowo zadanie, jednak nie zapisał pliku pod właściwą nazwą. Niestety w takich sytuacjach uczeń dostawał 0 pkt., ponieważ sprawdzający musieli uwzględnić fakt, że we wskazanej

Po części praktycznej gimnazjaliści mogli w końcu odpocząć i zregenerować siły. Specjalnie dla nich dziewczyny z klas 2 i 3 technikum informatycznego przygotowały pyszne kanapki. Na deser, były świeżutkie pączki, o które zadbała Pani Wioletta Pieszczek – kierownik kształcenia praktycznego PCKZiU. Słodkości te specjalnie dla Nas wypiekali zaprzyjaźnione szkołą cukiernie:

 • Ryszard Tabor, właściciel Cukierni „BALINKA” w Jaworze przy pl. Wolności 4;
 • Stanisław Furtak, właściciel firmy MARTEX Sp. j. Zębowice 35, 59-411 Paszowice
 • Grażyna Maciejowska, właścicielka cukierni przy ul. Legnickiej 27

Dzięki zdrowej wodzie ufundowanej przez firmę Premium Distribution sp. z o.o. z Jawora, wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie mogli ugasić pragnienie i ostudzić nieco emocje.

Podobnie jak wszystkie poprzednie edycje konkursu, także i w tym roku, honorowy patronat konkursu objął Starosta Jaworski p. Stanisław Laskowski. Patronat medialny objął p. Dariusz Kwaśny, właściciel Telewizji Jawor.Nie zabrakło także innych mediów - pani Aleksandra Klimczyk redaktor Nowej Gazety Jaworskiej.

Cały czas dostępne było również stoisko jednego ze sponsorów, firmy JAKLON Technology, na którym prezentowana była oferta. Odbyły się również wirtualne zawody sportowe z ufundowanymi przez firmę nagrodami.

Atmosfera siódmego finału konkursu GIMTI była gorąca i na dodatek mocno podgrzewana przez prowadzącego konkurs, p. Sławomira Pieszczka.

Punktualnie o godz. 12:00, rozległy się dźwięki muzyki z filmu Rocky, co miało być sygnałem dla uczestników, że wyniki konkursu są już znane. O kolejności miejsc w finale zadecydowała łączna liczba punktów uzyskanych przez uczniów w części testowej i praktycznej. Okazało się, że wyniki najlepszych uczniów są bardzo zbliżone. Co więcej, kilku z nich otrzymało taką samą ilość punktów. W takim przypadku decydujące znaczenie miała ilość punktów uzyskanych z części praktycznej konkursu.

Ostatecznie zwycięzcami siódmej edycji konkursu GIMTI zostali następujący gimnazjaliści:

Miejsce 1: Patryk Pęczak z Zespołu Szkół w Męcince
Miejsce 2: Paweł Talar z Zespołu Szkół w Męcince
Miejsce 3: Andrzej Karolak z Gimnazjum nr 1 w Jaworze
Miejsce 4: Wiktor Krzeszowiec z Gimnazjum im. Rycerstwa Polskiego w Bolkowie
Miejsce 5: Lidia Mynarska z Gimnazjum im. Rycerstwa Polskiego w Bolkowie

SERDECZNIE GRATULUJEMY!


Wyniki VII finału konkursu GIMTI 2013/2014, znajdują się na oficjalnej stronie konkursu pod adresem: http://www.pckzjawor.pl/gimti

Laureaci konkursu uzyskują pierwszeństwo w przyjęciu do Technikum Informatycznego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze.

Uczestnicy, którzy zdobyli 5 pierwszych miejsc otrzymali dyplomy oraz bardzo atrakcyjne nagrody.

Pierwsze miejsce – tablet multimedialny, to już tradycyjnie nagroda ufundowana przez patrona Konkursu – Starostę Jaworskiego, Pana Stanisława Laskowskiego. Dodatkowo, zwycięzca otrzymał także książkę ufundowaną przez znane wydawnictwo informatyczne Helion, piękny album przekazany przez księgarnię Bajka Plus, talon o wartości 150 zł ze sklepu EGO oraz voucher o wartości 40 zł od pizzerii Nisza 2.

Pozostałe miejsca, to m.in. urządzenia wielofunkcyjne firmy HP, GPS, książki informatyczne wydawnictwa Helion, książki otrzymane od księgarni Bajka Plus, vouchery od pizzerii Nisza 2 oraz wiele innych gadżetów.

Wszystkie nagrody ufundowane zostały przez niezwykle hojnych sponsorów:

 • Jaklon Technology Piotr Gaszyński;
 • P.H.U. ABKOM Arkadiusz Bator;
 • Centrum Komputerowe Wojciech Salata;
 • Sklep „EGO” odzież męska Robert Kycia;
 • Wydawnictwo HELION S.A.;
 • Premium Distribution Sp. z o.o.;
 • Księgarnia „Bajka Plus” – Alicja Dubińska;
 • Pizzeria Nisza 2

Wszyscy uczestnicy finału GIMTI, otrzymali dyplomy potwierdzające udział w konkursie, natomiast ich opiekunowie podziękowania za przygotowanie ich do konkursu.

Zespół Nauczycieli Przedmiotów Informatycznych w PCKZiU składa gorące podziękowania dla Pani Dyrektor Wandy Gołębiowskiej oraz całego kierownictwa PCKZiU: Pani wicedyrektor Jolanty Wieczorek, Pani wicedyrektor Lucyny Buczkowskiej oraz Pani kierownik kształcenia praktycznego Wioletty Pieszczek.

Serdeczne podziękowania składamy także honorowemu patronowi konkursu – Staroście Jaworskiemu, p. Stanisławowi Laskowskiemu, patronowi medialnemu – p. Dariuszowi Kwaśnemu oraz wszystkim sponsorom, nauczycielom i uczniom klasy 2A i 3A, którzy swym zaangażowaniem przyczynili się do tak udanego przedsięwzięcia.

Organizatorzy konkursu:

Zespół Nauczycieli Przedmiotów Informatycznych przy PCKZ w Jaworze:

 • Jarosław Pieszczek – przewodniczący konkursu
 • Sławomir Pieszczek
 • Marek Salata
 • Waldemar Wdowiak
 • Andrzej Tomasik
 • Tomasz Zwierzew


Aktualne informacje na oficjalnej stronie konkursu: www.pckzjawor.pl/gimti

Odwiedź na na Facebooku: www.facebook.com/pckzjawor