Zasadniczna Szkoła Zawodowa

 • ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

   


  3-LETNIA SZKOŁA ZAWODOWA W ZAWODZIE:
  SPRZEDAWCA

   

  Zawód sprzedawca należy do grupy zawodów usługowych. W procesie kształcenia kładziemy nacisk na kształtowanie postaw i nawyków, w szczególności takich jak: uczciwość, komunikatywność, spostrzegawczość i odpowiedzialność.

  Zadania zawodowe sprzedawcy obejmują zadania właściwe dla zawodów akwizytor oraz pracownik salonu sprzedaży, czyli punktu sprzedaży o wysokim standardzie obsługi. Kładziemy duży nacisk na ukształtowanie takich umiejętności, które pozwalają na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek.

  NAUCZYSZ SIĘ!

  • przyjmować i przechowywać towary
  • stosować nowoczesne i specjalne formy sprzedaży
  • wystawiać dokumenty zw. z obrotem towarowym
  • prowadzić ewidencje sprzedaży
  • inkasować należności i odprowadzać utargi
  • obliczać ceny, marże, podatek od towarów i usług, zapasy towarów
  • obsługiwać urządzenia i sprzęt techniczny stosowany w nowoczesnych sklepach
  • obsługiwać komputer i korzystać z programów użytkowych
  • pozyskiwać nabywców, zbierać zamówienia, zawierać umowy sprzedaży w oparciu o oferowane przez akwizytora próbki, prospekty oraz wzory
  • posługiwać się podstawowymi przepisami prawa pracy
  • działać zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu

  Praktyczna nauka zawodu odbywa się u prywatnego pracodawcy.