Technik mechanik

 • TECHNIK MECHANIK

  • nauka trwa 4 lata
  • zawód: technik mechanik
  • język niemiecki
  • język angielski

  Nauka w czteroletnim TECHNIKUM kształcącego w zawodzie TECHNIK MECHANIK doskonale przygotowuje do pracy zawodowej. Absolwenci tego kierunku biegle posługują się językami obcymi, doskonale radzą sobie z obsługą komputerów, a także nowoczesnych obrabiarek numerycznych.
  Głównym celem kształcenia w tym typie szkoły jest przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach, zwłaszcza na kierunkach politechnicznych.