Technik mechanik

 • TECHNIK MECHANIK

  Nauka w TECHNIKUM kształcącym w zawodzie TECHNIK MECHANIK doskonale przygotowuje do pracy zawodowej. Absolwent tego kierunku ma szansę znaleźć pracę na stanowisku konstruktora, technologa, kierownika działu czy też operatora i programisty obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.
  Nabyte w toku kształcenia przygotowanie zawodowe stanowi także bardzo dobre podstawy do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach, zwłaszcza na kierunkach politechnicznych.

  Nauka w TECHNIKUM MECHANICZNYM trwa 4 lata i zapewnia następujące kwalifikacje potwierdzone egzaminem OKE:
  -użytkowanie obrabiarek skrawających M19
  -organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń M44.