Technik logistyk

 • TECHNIK LOGISTYK

  „…Wybierz sobie zawód, który lubisz,
  a całe życie nie będziesz musiał pracować…”
  Konfucjusz

  TECHNIKUM KSZTAŁCĄCE W ZAWODZIE

  mini 05

  TECHNIK LOGISTYK jest to zawód z przyszłością cieszący się coraz większą popularnością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy, zwłaszcza, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych transportu, sztukę negocjacji w logistyce, z marketingiem, zarządzeniem działalnością logistyczną, przewozami międzynarodowymi itp.


  Nauka w technikum kształcącym w zawodzie TECHNIK LOGISTYK trwa 4 lata. Uczniowie w trakcie nauki w technikum logistycznym  mają możliwość zdobycia trzech kwalifikacji:

  mini technik logistyk

  A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania – egzamin odbywa się pod koniec klasy drugiej.

  1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji 
  2. Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych
  3. Organizowanie i monitorowanie dystrybucji

  A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych - egzamin odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

  1. Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych
  2. Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych

  A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych - egzamin odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej

  1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych
  2. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych