Technik logistyk

 • TECHNIK LOGISTYK

  „…Wybierz sobie zawód, który lubisz,
  a całe życie nie będziesz musiał pracować…”
  Konfucjusz

  TECHNIKUM KSZTAŁCĄCE W ZAWODZIE

  mini 05

  TECHNIK LOGISTYK jest to zawód z przyszłością cieszący się coraz większą popularnością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy, zwłaszcza, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych transportu, sztukę negocjacji w logistyce, z marketingiem, zarządzeniem działalnością logistyczną, przewozami międzynarodowymi itp.

  NOWOCZESNY ZAWÓD SZANSĄ NA CIEKAWĄ PRACĘ!

  Zawód dla tych, którzy nie boją się wyzwań, są przedsiębiorczy i odważni, mają zdolności organizacyjne oraz potrafią planować.

  Dzięki kształceniu w naszej Szkole:

  • uzyskasz świadectwo oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną;
  • weźmiesz udział w konkursach międzyszkolnych i Olimpiadach;
  • zdobędziesz doświadczenie realizując praktyki zawodowe w wybranych instytucjach;
  • zyskasz możliwość udziału w praktykach zagranicznych Erasmus +;
  • odbędziesz zajęcia w nowoczesnych i bardzo dobrze wyposażonych pracowniach logistycznych;
  • weźmiesz udział w warsztatach logistycznych: WSL Poznań, MWSLIT Wrocław, UE Jelenia Góra oraz w rozmaitych wycieczkach logistycznych do przedsiębiorstw z branży TSL;
  • poznasz ciekawych ludzi – przedstawicieli branży TSL.

  Absolwent technikum logistycznego będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
  • zarządzania zapasami i przestrzenią magazynową oraz tworzenia planów dostaw, a także organizowania recyklingu odpadów,
  • wykorzystywania nowoczesnych programów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem logistycznym,
  • planowania i wdrażania procesów przechowywania i transportowania wytworzonych produktów,
  • prowadzenia dokumentacji magazynowej,
  • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych i spedycyjnych i ich realizacji,
  • obliczania kosztów dostawy i magazynowania towarów, ustalania cen za usługi transportowe, prowadzenia rozliczeń z klientami krajowymi i zagranicznymi,
  • stosowania międzynarodowych standardów identyfikacji, monitorowania i rejestrowania ładunków i wymiany danych.

  Nauka w technikum kształcącym w zawodzie TECHNIK LOGISTYK trwa 4 lata. Uczniowie w trakcie nauki w technikum logistycznym  mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji i po ich zaliczeniu uzyskają tytuł technika logistyka.

  Kwalifikacja AU.22.: Obsługa magazynów
  • realizacja procesów magazynowych
  • obsługa magazynów przyprodukcyjnych
  • obsługa magazynów dystrybucji

  Kwalifikacja AU.32.: Organizacja transportu
  • planowanie i organizowanie procesów transportowych
  • planowanie i organizowanie procesów spedycyjnych
  • dokumentowanie realizacji procesów transportowo-spedycyjnych