Staże

  • Informacje o projekcie

    Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze od dnia 1 października 2019 r. rozpoczęło realizację projektu Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim II współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

    Celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego 350 uczniów.