Kierunki kształcenia

 • TECHNIK EKONOMISTA

  • nauka trwa 4 lata
  • zawód: technik ekonomista
  • język niemiecki
  • język angielski

  Nauka w czteroletnim TECHNIKUM kształcącego w zawodzie TECHNIK EKONOMISTA doskonale przygotowuje do pracy zawodowej. Absolwenci tego kierunku to ludzie, którzy biegle posługują się językami obcymi a także doskonale radzą sobie z obsługą komputerów.

   NAUCZYSZ SIĘ

   • podejmować decyzje ekonomiczne;
   • sporządzać uproszczony Biznes Plan;
   • sporządzać plan działania małego przedsiębiorstwa;
   • sporządzać dokumenty i załatwiać formalności związane z podjęciem działalności gospodarczej;
   • prowadzić rachunkowość w przedsiębiorstwie;
   • obliczać zobowiązania podatkowe;
   • stosować instrumenty marketingu w przedsiębiorstwie;
   • konstruować uproszczony plan marketingowy;
   • formułować i redagować treści pism urzędowych i biurowych;
   • projektować program badań marketingowych i konstruować prognozę rynkową.
  • TECHNIK INFORMATYK

   Nikogo nie trzeba przekonywać, że specjaliści w tej dziedzinie są bardzo poszukiwani i wg prognoz na przyszłość nie grozi im bezrobocie.

   • nauka trwa 4 lata
   • zawód: technik informatyk
   • język niemiecki
   • język angielski
   • trzy pracownie komputerowe z dostępem do Internetu;
   • 2 labolatoria wyposażone w najnowszy sprzęt do ćwiczeń w kwalifikacjach:
    • montaż i eksploatacjia komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych;
    • projektowanie lokalnych sieci komputerowych o administrowanie sieciami;

   Komputeryzacja we wszystkich dziedzinach gospodarki i nauki oraz upowszechnienie technologii informatycznych i rozwój Internetu przyczyniły się do powstania zawodu TECHNIK INFORMATYK.

   Celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie aktywnego, odpowiedniego wykształconego i skutecznie działającego specjalisty, który zdobędzie wiadomości oraz umiejętności praktyczne zdobycie dobrej pracy i dalszy nieustanny rozwój.

   Zdobędziesz następujące kwalifikacje:

   • E.12 - montaż i eksploatacjia komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych;
   • E.13 - projektowanie lokalnych sieci komputerowych o administrowanie sieciam;
   • E.14 - tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami;

   Przedmioty nauczania w bloku zawodowym to m.in.:

   • systemy operacyjne (E.12);
   • urządzenia techniki komputerowej (E.12);
   • diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych (E.12);
   • sieci komputerowe (E.13);
   • administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (E.13);
   • projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych (E.12);
   • witryny i aplikacje internetowe (E.14);
   • projektowanie aplikacji internetowych (E.14);
   • systemy baz danych (E.14);
   • administracja bazami danych (E.14);
  • TECHNIK LOGISTYK

   „…Wybierz sobie zawód, który lubisz,
   a całe życie nie będziesz musiał pracować…”
   Konfucjusz

   TECHNIKUM KSZTAŁCĄCE W ZAWODZIE

   mini 05

   TECHNIK LOGISTYK jest to zawód z przyszłością cieszący się coraz większą popularnością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy, zwłaszcza, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych transportu, sztukę negocjacji w logistyce, z marketingiem, zarządzeniem działalnością logistyczną, przewozami międzynarodowymi itp.


   Nauka w technikum kształcącym w zawodzie TECHNIK LOGISTYK trwa 4 lata. Uczniowie w trakcie nauki w technikum logistycznym  mają możliwość zdobycia trzech kwalifikacji:

   mini technik logistyk

   A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania – egzamin odbywa się pod koniec klasy drugiej.

   1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji 
   2. Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych
   3. Organizowanie i monitorowanie dystrybucji

   A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych - egzamin odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

   1. Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych
   2. Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych

   A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych - egzamin odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej

   1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych
   2. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych
  • TECHNIK MECHANIK

   • nauka trwa 4 lata
   • zawód: technik mechanik
   • język niemiecki
   • język angielski

   Nauka w czteroletnim TECHNIKUM kształcącego w zawodzie TECHNIK MECHANIK doskonale przygotowuje do pracy zawodowej. Absolwenci tego kierunku biegle posługują się językami obcymi, doskonale radzą sobie z obsługą komputerów, a także nowoczesnych obrabiarek numerycznych.
   Głównym celem kształcenia w tym typie szkoły jest przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach, zwłaszcza na kierunkach politechnicznych.

  • ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

    


   3-LETNIA SZKOŁA ZAWODOWA W ZAWODZIE:
   SPRZEDAWCA

    

   Zawód sprzedawca należy do grupy zawodów usługowych. W procesie kształcenia kładziemy nacisk na kształtowanie postaw i nawyków, w szczególności takich jak: uczciwość, komunikatywność, spostrzegawczość i odpowiedzialność.

   Zadania zawodowe sprzedawcy obejmują zadania właściwe dla zawodów akwizytor oraz pracownik salonu sprzedaży, czyli punktu sprzedaży o wysokim standardzie obsługi. Kładziemy duży nacisk na ukształtowanie takich umiejętności, które pozwalają na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek.

   NAUCZYSZ SIĘ!

   • przyjmować i przechowywać towary
   • stosować nowoczesne i specjalne formy sprzedaży
   • wystawiać dokumenty zw. z obrotem towarowym
   • prowadzić ewidencje sprzedaży
   • inkasować należności i odprowadzać utargi
   • obliczać ceny, marże, podatek od towarów i usług, zapasy towarów
   • obsługiwać urządzenia i sprzęt techniczny stosowany w nowoczesnych sklepach
   • obsługiwać komputer i korzystać z programów użytkowych
   • pozyskiwać nabywców, zbierać zamówienia, zawierać umowy sprzedaży w oparciu o oferowane przez akwizytora próbki, prospekty oraz wzory
   • posługiwać się podstawowymi przepisami prawa pracy
   • działać zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu

   Praktyczna nauka zawodu odbywa się u prywatnego pracodawcy.