Pisemny egzamin maturalny w sesji poprawkowej rozpocznie się dnia 20 sierpnia 2019 r. o godz. 9.00 przy ulicy Wiejskiej. Na egzamin należy zgłosić się 30 minut wcześniej z ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Egzamin z matematyki - sala nr 8.

Egzamin z języka angielskiego - sala nr 4.