Biblioteka szkolna w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze -w ramach realizacji zadań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa -ogłasza konkurs plastyczny na projekt okładki do jednej z nowo zakupionych książek.
Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, na formacie A4 i przekazane do biblioteki szkolnej lub sali 65 do 05 listopada 2018 r.
Zapraszamy do biblioteki po wybraną książkę. Lista wszystkich zakupionych książek znajduje się na stronie internetowej szkoły.
ZAPRASZAMY