Biblioteka szkolna organizuje akcję „WAKACJE Z KSIĄŻKĄ”. Celem akcji jest promocja czytelnictwa poprzez umożliwienie wypożyczenia książek na okres wakacji.

Regulamin akcji „Wakacje z książką”
1. Organizatorem akcji „Wakacje z książką” jest biblioteka szkolna PCKZiU w Jaworze.
2. Celem akcji jest promocja czytelnictwa, poprzez dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów i umożliwienie im wypożyczenia książek na czas wakacji letnich.
3. Warunkiem wypożyczenia książek na wakacje jest
- zwrócenie w terminie wszystkich wcześniej wypożyczonych materiałów do biblioteki.
- promocja do następnej klasy.
4. Czytelnik może wypożyczyć 3 książki na okres 2 miesięcy.
5. Książki będą wypożyczane w ostatnim tygodniu roku szkolnego, po zakończeniu klasyfikacji.
6. Termin zwrotu wypożyczonych na wakacje książek upływa w pierwszym tygodniu września.
7. W razie zgubienia książki obowiązują zasady zawarte w regulaminie biblioteki.