ZASTĘPSTWA

 

Czwartek 26.04.2018r.

Nieobecni: E. Nowak, L. Herok, B.Kęsicka

Nr lekcji

Plan zamian / zastępstw

1

2D – A. Tomborska za l.8

3D – Jolanta Wieczorek

1E – uczniowie przychodzą później

2

2D – A. Tomborska za l.7

1K D. Szojka za l. 3   27.04.

3

2T – S. Węgiel za lekcję pierwszą

4

 

5

 

6