OGŁOSZENIA

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24.11. 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zdalne nauczanie w PCKZiU w Jaworze zostaje przedłużone do 3 stycznia 2021 r.

Jednocześnie informuję, że od 30 listopada 2020 r. zajęcia praktyczne będą odbywać się w trybie stacjonarnym:

  • Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika;
  • Uczniowie branżowych szkół I stopnia w zawodzie mechatronik (klasa IM), mechanik pojazdów samochodowych ( klasy I, II ) i operator obrabiarek skrawających ( klasy II, III ) odbywają zajęcia praktyczne w PĆP (ul. Dworcowa 10) zgodnie z planem zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo;
  • Uczniowie klas technikum kształcącego w zawodzie technik mechanik kształcenie zawodowe praktyczne realizują w KORPO oraz PĆP zgodnie z ustalonym podziałem na grupy i planem zajęć;

Dyrektor
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Jaworze

Dzisiaj odszedł nasz Kolega, nauczyciel – pasjonat, drogowskaz dla wielu młodych serc, wieloletni wicedyrektor naszej placówki, społecznik otwarty na krzywdę drugiego człowieka…

Od 19 października 2020 r. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze zmienia tryb nauczania na hybrydowy. Proszę o zapoznanie się z zarządzeniem Dyrektora PCKZiU nr 7/20/21 w tej sprawie.

W dokumentach szkoły dostępny jest aktualny Szkolny zestaw podręczników szkolnych. Tytuły podręczników do przedmiotów zawodowych zostaną podane przez nauczycieli na pierwszych zajęciach we wrześniu 2020 r.

MATEMATYKA klasa 1TD, 3T, 2M, 3A, 3H, 1TG  24.08.2020r. (poniedziałek) godz. 8.00, sala 78

GEOGRAFIA klasa 1TD 24.08.2020r. (poniedziałek) godz. 9.00, sala 83

PROCESY MAGAZYNOWO-SPEDYCYJNE klasa 3D  24.08.2020r. (poniedziałek) godz. 9.00, sla 74

WYCHOWANIE FIZYCZNE klasa 1KG  24.08.2020r. (poniedziałek) godz. 10.00, s.1

JEZYK POLSKI klasa 3E, 1MG, 2AT 25.08.2020r. (wtorek) godz. 9.00, sala 59

JĘZYK NIEMIECKI klasa 2AT  25.08.2020r. (wtorek) godz. 10.00, sala p21 (ul. Dworcowa)

INFORMATYKA klasa 1MG  25.08.2020r. (wtorek) godz. 9.00, sala p4  (ul. Dworcowa)

USŁUGI LOGISTYCZNO-TRANSPORTOWE klasa 3D  25.08.2020r. (wtorek) godz. 9.00, sala 74

JEZYK POLSKI klasa 2H, 1TG, 3A  26.08.2020r. (środa) godz. 9.00, sala 59

JĘZYK POLSKI klasa 1TD, 1M, 2AT, 2M  26.08.2020r. (środa)godz. 9.00, slala 63

WIEDZA O KULTURZE  klasa 2AT  26.08.2020r. (środa)  godz. 9.00, sala 53

 

 

 

 

PCKZiU Szkołą w Chmurze Microsoft!

Miło jest Nam poinformować, że otrzymaliśmy oficjalną informację od Manager Programu Microsoft dla Edukacji, pani Agaty Kapica, że Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego otrzymało tytuł Szkoła w Chmurze Microsoft.

Ten prestiżowy tytuł przyznawany jest placówkom edukacyjnym wykorzystującym pełen potencjał rozwiązań technologii chmurowych. Szkoły biorące udział w programie mają dostęp do najnowszego oprogramowania, które spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa.
Od dwóch lat podejmowaliśmy próby dołączenia do sieci szkół, które współpracują z Microsoft, jednak dopiero teraz, dzięki wdrożeniu usług Microsoft Office 365 udało Nam się to osiągnąć.

Microsoft Teams i inne rozwiązania Microsoft w ramach bezpłatnego Office 365 A1 stworzone dla edukacji umożliwiają uczniom i studentom swobodną i zdalną naukę. Materiały i zadania mogą zostać udostępnione w trybie online, a uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy współpracować przy pomocy zdalnych komunikatorów, które pozwalają zarówno na pracę grupową, jak i indywidualną. Każdy uczeń i nauczyciel w PCKZiU ma utworzone swoje szkolne konto w witrynie office.com.

Proszę o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi w zakładce matura. Publikujemyn tam HARMONOGRAM egzaminów maturalnych przewidzianych na czerwiec 2020 r. oraz prezentację przygotowaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu dotyczącą PRAW i OBOWIĄZKÓW MATURZYSTÓW.

Podkategorie