Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Dnia 12 czerwca 2018 roku w auli Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze odbyła się konferencja Proces unifikacji ziem trzech zaborów w jednolite państwo polskie.
Konferencja została przeprowadzona w ramach realizacji projektu A Polska winna trwać wiecznie finansowanego z budżetu województwa dolnoślaskiego oraz Zarząd Powiatu w Jaworze.


Nauczyciele : pani Bożena Kęsicka, pan Krzysztof Patrzek przygotowali historyczne referaty, których głównym celem było podkreślenie, jak ważne było wskrzeszenie polskiej państwowości po 123 latach niewoli. Jednak odzyskanie niepodległości to również trudności, które Polacy pragnęli przezwyciężyć. Musiała nastąpić unifikacja ziem, które ostatecznie weszły w skład Odrodzonej Polski. A co jeszcze ważniejsze - zjednoczenie zamieszkujących je ludzi, lokalnych społeczności funkcjonujących od ponad stu lat w odmiennych systemach politycznych, gospodarczych, administracyjnych i kulturowych, tak aby powstał z nich jeden organizm.
O tym wszystkim dowiedzieliśmy się z referatów odczytanych przez uczniów klasy pierwszej technikum mechanicznego: J. Juckiewicza, A. Kościaka, Sz.Kukuczkę, J.Michałków, K. Skuratkę,K. Ślęczkowskiego i P. Wrońskiego.
Konferencję uświetniła wystawa Ojcowie niepodległości udostępniona przez Instytut Pamięci Narodowej. Na dużych, wolno stojących planszach ,zawierających opis idei wystawy, można
było zobaczyć mapę Polski z lat 1918-1923, prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu, ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron Monitora Polskiego z pierwszych dni niepodległości.
Wystawa zaprezentowała postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego.
Plansze zawierały krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych.
Proces unifikacji ziem trzech zaborów był możliwy dzięki wspólnemu wysiłkowi tych,
którzy choć reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami, to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali, jednak wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.
Konferencja upowszechniła wiedzę o postaciach zaangażowanych w walkę o wolność kraju w XIX i XX wieku a jest to jeden z czynników pielęgnowania polskości oraz budowania świadomości narodowej i obywatelskiej.