Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

"Dawaj dobro, jakie dawać możesz, wszystkimi środkami, jakie posiadasz, na wszystkich drogach, po których kroczysz, wszystkim ludziom, których spotkasz, tak długo jak tylko możesz..." (autor nieznany)


27 lutego 2018 r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego pomimo chłodu na zewnątrz, odbyła się kolejna, dwudziesta akcja honorowego krwiodawstwa organizowana cyklicznie od dziewięciu lat. Absolwenci, uczniowie PCKZiU, ILO i grono pedagogiczne podzieli się z potrzebującymi tym, co mają najcenniejsze – własną krwią.
Wiele osób musiało zrezygnować po wstępnych badaniach, którym zostaje poddany każdy zainteresowany oddaniem krwi. Przyczyn było wiele: niedawno przebyta choroba, zbyt niska waga ciała, niewłaściwe ciśnienie czy też zbyt niski poziom hemoglobiny.
Ostatecznie krew oddało 41 osób w ilości prawie 18,5 litrów krwi.
Za ten najpiękniejszy dar humanitarny – podzielenie się własną krwią, która ratuje życie niejednemu człowiekowi - wszystkim serdecznie dziękuje. Pragnę podkreślić, że jest to najpiękniejszy czyn, dowód wysokiego zaangażowania społecznego i poczucia silnej więzi międzyludzkiej. Jest to gest, wynikający z pobudek międzyludzkiej życzliwości i miłosierdzia. Nie ma nic piękniejszego jak bezinteresowna pomoc bliźnim i umiejętne pochylenie się nad ludzkim cierpieniem. Cieszę się, że nasza szkolna społeczność rozumie, iż najcenniejszą wartością każdego człowieka jest zdrowie i życie, a WIELKIMI są Ci, którzy je ratują.
Jeszcze raz wszystkim, którzy oddali krew, którzy chcieli uczynić ten tak chlubny gest oraz tym, którzy pomogli w organizacji tego przedsięwzięcia: dyrekcji PCKZiU, wolontariuszom z klasy 1E, pani pielęgniarce należą się ogromne podziękowania.
Kolejną akcja planowana jest na jesień 2018r., już dziś zachęcamy do zostania Honorowym Dawcą Krwi. Krew można oddawać nie tylko podczas akcji w PCKZiU ale również w centrach krwiodawstwa.