Rekrutacja
Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Kursy i szkolenia w PCKZiU
Technik informatyk
Monster w PCKZiU
Previous Next Play Pause
Rekrutacja Rekrutacja
Kwalifikacyjne kursy zawodowe Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Kursy i szkolenia w PCKZiU Kursy i szkolenia w PCKZiU
Technik informatyk Technik informatyk
Monster w PCKZiU Monster w PCKZiU

NASI PARTNERZY

Korpo Sp. z o.o.
Kancelaria prawna Król i Wspólnicy
loading...

GIMTI

loading...

DBI

loading...

Informatyka

loading...

WF

loading...
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 pn. Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Jaworze w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze, grupa 30 uczniów z Technikum Mechanicznego, Informatycznego oraz Logistycznego ukończyła kurs „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG” .
W ramach tego samego projektu grupa 15 uczniów z Technikum Mechanicznego, Informatycznego oraz Logistycznego ukończyła kurs „Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butki gazowych z egzaminem UDT". Obie grupy zdały egzamin państwowy z wynikiem pozytywnym. Nabyte dodatkowe kwalifikacje wzbogaciły umiejętności praktyczne uczniów, co pomoże im w znalezieniu lepiej płatnej pracy.

Głównym celem projektu było zwiększenie atrakcyjności oraz konkurencyjności absolwentów PCKZiU w Jaworze na lokalnym rynku pracy poprzez współpracę z przedsiębiorcami w zakresie organizacji praktyk zawodowych oraz wyposażenie uczniów w kompetencje cenione przez pracodawców. Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 45 uczniów szkoły, którzy ukończyli kurs spawania metodą MAG oraz kurs na kierowcę wózka jezdniowego. Ponadto wszyscy uczniowie uczestniczyli w zajęciach z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, w ramach których dokonano m.in. diagnozy ich potrzeb edukacyjnych i zawodowych. Wszystkim uczestnikom gratulujemy!