Rekrutacja
Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Kursy i szkolenia w PCKZiU
Technik informatyk
Monster w PCKZiU
Previous Next Play Pause
Rekrutacja Rekrutacja
Kwalifikacyjne kursy zawodowe Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Kursy i szkolenia w PCKZiU Kursy i szkolenia w PCKZiU
Technik informatyk Technik informatyk
Monster w PCKZiU Monster w PCKZiU

NASI PARTNERZY

Korpo Sp. z o.o.
Kancelaria prawna Król i Wspólnicy
loading...

GIMTI

loading...

DBI

loading...

Informatyka

loading...

WF

loading...
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Patriotycznym utworem ,,Pamiętamy” 9 listopada 2018 r. rozpoczął się uroczysty apel, oddający hołd, tym wszystkim ludziom, którzy historię odzyskania niepodległości napisali swoim życiem, cierpieniem, walką i heroicznym patriotyzmem.
To dzięki Nim- z dumą i wzruszeniem- o godzinie 11.11 mogliśmy wszyscy odśpiewać cztery zwrotki naszego hymnu: JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA, KIEDY MY ŻYJEMY.
Szkolną uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych na czele z prezesem panem Bogdanem Bezegiem, który w asyście pani dyrektor Ewy Wojtali, uroczyście odznaczył majora w stanie spoczynku- pana Władysława Mazura komandorią Krzyża za Wybitne Zasługi dla wyżej wymienionego Związku. Był to dla wszystkich bardzo wzruszający moment, bo przecież nic nie jest tak ważne, jak ludzie, dzięki którym możemy być dumni z naszej wolności.


Ten właśnie aspekt został bardzo mocno podkreślony w programie artystycznym, który został przemyślany i napisany przez Konrada Skuratkę – ucznia klasy II T. Nad merytoryczną i językową poprawnością czuwały panie: Jolanta Wieczorek i Bożena Kęsicka.
Przypomniane zostały starania niewielu wobec oporu wielu, bo przecież Polska zawsze położona była między mocarstwami. Ale nigdy nie zatraciliśmy ducha walki, poczucia przynależności narodowej, dzięki szacunkowi dla historii, literatury, poezji, muzyki…, bo jak wyrecytował Adrian Kościak ,,Wielka POLSKO, za Tobą płaczę”.
Wiemy, że najważniejsze była postawa zaangażowania naszych rodaków i- jak zostało to podkreślone- dobro Ojczyzny przedkładane nad osobiste ambicje. Tak właśnie działali ojcowie naszej niepodległości: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski. O nich opowiadali: Jakub Michałków, Konrad Skuratko, Karol Ślęczkowski i Patryk Wroński.
Opowieści ilustrowane były prezentacją multimedialną przygotowaną przez Artura Tomaszewskiego z klasy III A , Jakuba Beresteckiego z klasy II T i Dorotę Sado z klasy III E.
Nie zabrakło również pieśni patriotycznych, bo one jednoczą wszystkie pokolenia- z dumą możemy patrzeć w przeszłość. Warto żyć według słów Alberta Einsteina : Ucz się z wczoraj, żyj dzisiaj, miej nadzieję na jutro.
Po programie artystycznym pani dyrektor Jolanta Wieczorek wręczyła nagrody za konkursy, które uświetniły 100- lecie odzyskania niepodległości. W Turnieju Piłki Halowej, pierwsze miejsce zajęła klasa III D, drugie- III T, trzecie- IV A.
W historycznym konkursie ,,Po latach niewoli wstaje Niepodległa Polska” pierwsze miejsce zajął Artur Tomaszewski- klasa III A, drugie miejsce- Paweł Ponulak- klasa II A, trzecie miejsce- Konrad Skuratko- klasa II T.
Po pięknym przemówieniu pani dyrektor Jolanty Wieczorek odśpiewaliśmy ,,Rotę”, która zamknęła uroczystość 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.