Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Kursy i szkolenia w PCKZiU
Technik informatyk
Monster w PCKZiU
Previous Next Play Pause
Kwalifikacyjne kursy zawodowe Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Kursy i szkolenia w PCKZiU Kursy i szkolenia w PCKZiU
Technik informatyk Technik informatyk
Monster w PCKZiU Monster w PCKZiU

NASI PARTNERZY

Korpo Sp. z o.o.
Kancelaria prawna Król i Wspólnicy
loading...

GIMTI

loading...

DBI

loading...

Informatyka

loading...

WF

loading...
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

3 października br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze odbyło się spotkanie członków Zarządu Powiatu z uczniami Technikum z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie, którzy otrzymali w roku szkolnym 2018/2019 stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie umiejętności zawodowych. Stypendia przyznane zostały dzięki realizacji przez Powiat Jaworski, w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy, projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD 2014-2020.
Podczas spotkania Starosta Jaworski Stanisław Laskowski wręczył wyróżnionym uczniom listy gratulacyjne, życząc dalszych sukcesów w zdobywaniu nowych umiejętności. Wsparciem stypendialnym w roku szkolnym 2018/2019 objętych zostało ośmiu uczniów Technikum z PCKZiU w Jaworze w zawodach: technik informatyk, technik logistyk, technik ekonomista i technik mechanik oraz troje uczniów Technikum z ZSiP w Bolkowie. W spotkaniu wzięli udział również dyrektorzy szkół biorących udział w projekcie, tj. Lucyna Buczkowska Dyrektor PCKZiU w Jaworze oraz Beata Zalewska Dyrektor ZSiP w Bolkowie. Świadkami tego uroczystego wydarzenia byli także rodzice wyróżnionych uczniów oraz zaproszeni goście.