Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Kursy i szkolenia w PCKZiU
Technik informatyk
Monster w PCKZiU
Previous Next Play Pause
Kwalifikacyjne kursy zawodowe Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Kursy i szkolenia w PCKZiU Kursy i szkolenia w PCKZiU
Technik informatyk Technik informatyk
Monster w PCKZiU Monster w PCKZiU

NASI PARTNERZY

Korpo Sp. z o.o.
Kancelaria prawna Król i Wspólnicy
loading...

GIMTI

loading...

DBI

loading...

Informatyka

loading...

WF

loading...

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wsparciem stypendialnym zostało objętych 22 uczniów w technikum z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze (PZKZiU) w zawodach: technik informatyk, technik logistyk, technik ekonomista, technik mechanik oraz z Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie (ZSiP) w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik urządzeń i systemów energii odnawialnej.
Celem programu stypendialnego jest wspieranie najlepszych uczniów, czyli takich, którzy odnoszą sukcesy w olimpiadach, konkursach lub turniejach zawodowych oraz których średnia ocen z klasyfikacji końcoworocznej z przedmiotów zawodowych wynosi co najmniej 4,5.
W ramach projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Starostwo Powiatowe, Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. KEN w JaworzeLucyna Buczkowska wręczyła 8 najlepszym uczniom Technikum stypendia za wyróżniające wyniki w nauce.
Najwybitniejszymi uczniami w PCKZiU zostali:


Technikum informatyczne: Damian Grzelak, Adrian Hopek
Technikum ekonomiczne: Wiktoria Pieszczek, Wiktoria Lesiak
Technikum logistyczne: Natali Staniszek, Maciej Szurek
Technikum mechaniczne: Marcin Horbacz, Rafał Suszek


Przez okres 10 miesięcy uczniowie będą otrzymywali stypendium w wysokości 600 zł brutto.
To wynik zdolności, pracowitości, wsparcia rodziców oraz pracy nauczycieli, którzy potrafią ucznia rozkochać w nauce - podkreśla Dyrektor PCKZiU Lucyna Buczkowska.
Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.